Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Aanvraag parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart)

Woon je in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone? Dan kan je een parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart) aanvragen indien je in een bewonerszone woont. Daarmee parkeer je gratis en zonder tijdslimiet in de aangegeven straten van jouw bewonerszone.

Parkeervergunning aanvragen

Vraag je parkeervergunning online aan via Mijn Parkeren. Aanmelden kan via Itsme, eID, app of sms.

Aanvragen

Aanvraag parkeervergunning voor bewoners

Je kan een parkeervergunning online of in een stadsloket aanvragen:

Verloop van het aanvraagproces

Een aanvraag duurt maximum 10 werkdagen. Terwijl je op de parkeervergunning wacht, moet je nog steeds parkeergeld betalen of je parkeerschijf leggen in een blauwe tariefzone. 

Zodra je parkeervergunning in orde is, ontvang je een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een stadsloket, krijg je de bevestiging op papier.

De parkeervergunning wordt digitaal geregistreerd. Je moet daarom geen bewijs achter de voorruit leggen. Parkeerhandhavers kunnen aan de hand van je nummerplaat zien of je een parkeervergunning hebt. 

Wie kan een parkeervergunning aanvragen?

De stad Antwerpen geeft voorrang aan bewoners bij de verdeling van het beperkte aantal parkeerplaatsen op straat. 

 • Je woonadres (domicilieadres) bepaalt de zone van de parkeervergunning. Je kan de zone niet zelf kiezen.

 • Per woning krijg je maximaal 2 parkeervergunningen.

 • Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan kan je gratis parkeren in zones met betalend parkeren of een blauwe zone. Je moet geen parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

 • Voor autodelers is er een speciale parkeervergunning met interessante voorwaarden.

 • Je kan een parkeervergunning aanvragen voor een lichte vrachtwagen, maar daarmee mag je niet parkeren in bepaalde winkelstraten.

 • Voor een kampeerwagen of voertuigen met een handelaarsplaat (Z-plaat) of taxinummerplaat kan je geen parkeervergunning aanvragen.

Bekijk alle bewonerszones

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Benodigde documenten om een parkeervergunning voor bewoners aan te vragen

Inzien parkeervergunning

Wil je graag weten welke actieve parkeervergunningen je hebt en wanneer deze vervallen? Deze info kan je gemakkelijk raadplegen via Mijn Parkeren onder ‘Mijn vergunningen’. 

Verlengen parkeervergunning 

De parkeervergunning is beperkt in de tijd.

De parkeervergunning wordt automatisch voor 4 jaar verlengd als: 

 • De wagen op je naam is ingeschreven.

 • Je een geldige parkeervergunning op je domicilieadres hebt.

 • De wagen niet op je naam is ingeschreven (bv. leasewagen, bedrijfswagen,...) en je hebt minder dan 60 dagen voor de einddatum van de vergunning documenten bezorgd voor het wijzigen van de nummerplaat.

In alle andere gevallen kan je jouw parkeervergunning zelf verlengen via Mijn Parkeren. Hier zal een taak voor je klaar staan om de vergunning te verlengen. Je ontvangt ruim voor de einddatum een uitnodiging om je vergunning te verlengen op je e-mailadres. Als dat niet gekend is, ontvang je het op je postadres.

Stopzetten parkeervergunning

Je kan een parkeervergunning stopzetten via Mijn Parkeren of op afspraak aan het stadsloket.  

Nummerplaat wijzigen

Je kan je nieuwe nummerplaat online of via het stadsloket doorgeven:

 • Online via Mijn Parkeren

 • Op afspraak bij het stadsloket

 • Als je parkeervergunning gewijzigd is, ontvang je een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een stadsloket, krijg je die op papier.

Opgelet, de aanvraag geldt niet als voorlopig parkeerbewijs. Een aanvraag duurt maximum 10 werkdagen. Terwijl je op de nieuwe parkeervergunning wacht, moet je parkeergeld betalen of je blauwe schijf leggen. 

Tijdelijke parkeervergunning bij een verhuis

Je kan maar voor 1 bewonerszone een parkeervergunning hebben. Wanneer je verhuist kan je dus niet tegelijkertijd een parkeervergunning voor het oude en het nieuwe adres hebben.

Ben je nog niet gedomicilieerd op je nieuwe adres? Dan kan je een tijdelijke parkeervergunning van 3 maanden aanvragen. 

 • Doe aangifte van adreswijzigingen via het e-loket.

 • Als je een bevestiging hebt ontvangen (na maximum 10 werkdagen), dan kan je een tijdelijke parkeervergunning aanvragen via het Mijn Parkeren of op afspraak bij het stadsloket.

 • Na controle door de wijkagent wordt je nieuwe domicilieadres in het bevolkingsregister ingevoerd. 

 • Maximum 10 werkdagen nadat de wijkagent is langsgekomen, wordt je tijdelijke vergunning automatisch aangepast naar een vaste vergunning geldig voor 4 jaar.  

 • Is het nieuwe adres binnen de 3 maanden niet bevestigd door de wijkagent? Dan kan je de tijdelijke parkeervergunning maximaal 1 keer verlengen op afspraak bij het stadsloket.

Bijzondere situaties

Voorwaardelijke vergunning bij opgesplitste of gedeelde woningen 

Je ontvangt automatisch een voorwaardelijke vergunning van 2 jaar bij volgende situaties:

 • Jouw adres is nog niet opgenomen in het bevolkingsregister (bv. bij nieuwbouw).

 • De busnummers van een appartementsgebouw zijn nog niet toegekend.

 • Meerdere gezinnen wonen op hetzelfde adres.

Je voorwaardelijke vergunning wordt automatisch omgezet naar een vaste vergunning wanneer je adresgegevens zijn gewijzigd in het bevolkingsregister. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een stadsloket, krijg je die op papier.

Indien je voorwaardelijke vergunning verlopen is en je adresgegevens nog niet zijn gewijzigd in het bevolkingsregister, kan je een verlenging aanvragen op afspraak bij het stadsloket

Nieuwe auto

 • Is de nieuwe auto op jouw naam ingeschreven en blijft de nummerplaat ongewijzigd? Dan hoef je niets te doen.

 • Is de nieuwe auto op je naam ingeschreven en krijg je een nieuwe nummerplaat? Vraag dan een wijziging aan van je parkeervergunning via Mijn Parkeren of op afspraak bij het stadsloket.

 • Wil je een parkeervergunning aanvragen voor een tweede wagen? Vraag dan voor deze auto een parkeervergunning voor bewoners aan via Mijn Parkeren of op afspraak bij het stadsloket.

Vervangwagen 

Opgelet: een aanloopwagen wordt niet beschouwd als vervangwagen. 

Duurt de herstelling minder dan 2 weken? Dan kan je geen parkeervergunning krijgen voor je vervangwagen. 

Je mag je vervangwagen op straat parkeren in je bewonerszone. Krijg je een parkeerretributie in deze periode? Dien dan online een bezwaar in met deze bijgevoegde documenten:

 • kopie van de parkeerretributie
 • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
 • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik

Opgelet, voor elke parkeerretributie moet je een apart bezwaar indienen.

Je kan ook bezwaar indienen via post naar Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Voeg hierbij volgende documenten toe:

 • kopie van de parkeerretributie
 • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
 • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik
 • contactgegevens waarop we jou kunnen bereiken

Duurt de herstelling langer dan 2 weken? Vraag een tijdelijke parkeervergunning voor de vervangwagen aan via Mijn Parkeren of op afspraak bij het stadsloket. Je hebt hiervoor het huur- of gebruikscontract van de vervangwagen nodig met:

 • geschatte einddatum van het contract

 • nummerplaat van de wagen die in herstelling is (en dus vervangen wordt)

Let op, vergeet niet om je nummerplaat terug te wijzigen wanneer je terug met je eigen auto rijdt. 

Auto met niet-Belgische nummerplaat

 • Je kan voor een niet-Belgische nummerplaat een parkeervergunning voor 3 maanden krijgen. 

 • Dien je aanvraag in via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. Voeg bij je aanvraag volgende documenten toe: kopie van het kentekenbewijs en je rijksregisternummer of een kopie van je identiteitskaart. Indien je met een bedrijfswagen rijdt, moet je ook een attest van de werkgever en een arbeidsovereenkomst toevoegen.

 • Laat de wagen in België registreren bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), ook als de auto al ingeschreven is in het buitenland.

Je hebt een eenmanszaak

Als je een eenmanszaak hebt en de wagen staat op de naam van de zaak, moet je bij de aanvraag aanduiden dat de wagen niet is ingeschreven op je eigen naam.

Verwante info: