Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Arenaplein + sporthal in de lente

Arenawijk: heraanleg

Stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen maken samen een plan voor de toekomst van de Arenawijk. De Arenawijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. De gebouwen van architect Renaat Braem worden deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen, een sporthal, een basisschool en een Huis van het Kind.

Groene autoluwe wijk en mix van private en sociale woningen

Voor de herontwikkeling van deze historische wijk is maar liefst drie miljoen euro vrijgemaakt en er zal voluit ingezet worden op een groene buurt waarbij de open ruimte zoveel mogelijk omgezet wordt naar een parkomgeving.

Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

Infomoment 3 mei 2022

Op dinsdag 3 mei vindt een infomoment plaats over het definitieve inplantingsplan voor de Arenawijk. Dit plan omschrijft welke functies waar komen zoals bijvoorbeeld sport, spelen, wonen en groen.

Buurtbewoners en geïnteresseerden zijn welkom in sporthal Arena. Je kan vrijblijvend langskomen tussen 16 en 19 uur. Je kan de plannen bekijken en vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleiders.

Het inplantingsplan is mede het resultaat van eerdere inspraakmomenten waarbij de buurtbewoners hun wensen en behoeften opgaven.

Participatietraject

De volledige publieke ruimte wordt heraangelegd: paden, doorsteken, parkeerplekken, groene open ruimte, speelelementen,… Daarover gaan AG Vespa, Woonhaven en het district in gesprek met jou.

Op zaterdag 29 mei 2021 kon je, tijdens een wandeling door de Arenawijk, je ideeën en wensen voor de publieke ruimte delen met het ontwerpteam.

Op zaterdag 26 juni 2021 kon je tijdens een tafelgesprek op een plan van de wijk aanduiden wat concreet waar kan komen en hoe het er dan precies kan uitzien.

Coördinatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid. District Deurne is een belangrijke partner.

Meer info

Meer info over het stadsproject Arenawijk vind je op www.agvespa.be/projecten/arenawijk.