Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Baron Leroystraat

Baron Leroystraat: vernieuwen riolering

De bestaande riolering en rioolaansluitingen in de Baron Leroystraat moeten vernieuwd worden. De werken starten op maandag 23 augustus 2021 en worden uitgevoerd door Water-link i.s.m. Aquafin. 

Wat gaat er gebeuren?

De volledige straat wordt opgebroken en heraangelegd; met uitzondering van het voetpad tussen de ingang van de school en de Ter Rivierenlaan.

District Deurne maakt van deze gelegenheid gebruik om de straat te vergroenen, de geschilderde parkeervakken voor de school te vervangen door een parkeerstrook in kasseiverharding – zoals in de rest van de straat – en de rijbaan in klinkers te vervangen door een asfaltverharding.

Bekijk hier het definitieve ontwerp (pdf).

Klik hier (website Aquafin) voor meer praktische informatie over het project.

Timing

Om alles vlot te laten verlopen, werkt de aannemer in fases vanaf de Gallifortlei richting de
Ter Rivierenlaan. Onderstaande timing kan wijzigen door weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen. Woningen blijven steeds toegankelijk via de voetpaden of een loopbrug. Het gebruik van garages is in de werkzone niet mogelijk.

 • Heraanleg riolering

Locatie: Gallifortlei – Ter Rivierenlaan
Voorziene timing: eind augustus – eind oktober 2021
Werkzaamheden: uitbreken wegenis, fundering en aanleg riolering

 • Opbraak en heraanleg voetpaden fase 1

Locatie: Gallifortlei – kruispunt De Waillystraat
Voorziene timing: oktober 2021

 • Heraanleg verhoogd kruispunt

Locatie: De Waillystraat
Voorziene timing: eerste helft oktober 2021

 • Heraanleg goten en parkeerstroken in kasseiverharding fase 1

Locatie: Gallifortlei – kruispunt De Waillystraat
Voorziene timing: eerste helft november 2021

 • Opbraak en heraanleg voetpad fase 2

Locatie: De Waillystraat – Ter Rivierenlaan
Voorziene timing: eerste helft november 2021

 • Heraanleg goten en parkeerstroken in kasseiverharding fase 2

Locatie: De Waillystraat – Ter Rivierenlaan
Voorziene timing: tweede helft november 2021

 • Aanleg onderlaag en toplaag asfaltverharding

Locatie: Gallifortlei – Ter Rivierenlaan
Voorziene timing: begin december 2021

Werkzaamheden: indien de weersomstandigheden niet gunstig zijn, wordt enkel de onderlaag aangebracht. De toplaag wordt dan aangebracht na de winterperiode. Plaatselijk verkeer kan intussen wel op de onderlaag rijden. Voor het aanbrengen van de toplaag wordt de Baron Leroystraat gedurende één werkdag afgesloten.

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werken is in de Baron Leroystraat, tussen de Ter Rivierenlaan en de Gallifortlei, tijdelijk geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk.
 • Alle woningen en stedelijke basisschool Het Baronneke blijven via de Baron Leroystraat bereikbaar voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand.
 • Het gebruik van parkeerplaatsen is in de werkzone tijdelijk niet mogelijk. Gelieve het parkeerverbod te respecteren.
 • De Waillystraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer via de Frans Messingsstraat en is tijdens de werken doodlopend en daarom tijdelijk dubbelrichting. Keren kan op het einde van de straat.

Schoolstraat

Tijdens de werken wordt de schoolstraat in de Baron Leroystraat tijdelijk opgeschort.

De schoolstraat in de Frans Messingstraat blijft behouden. De nadar wordt tijdelijk op de hoek met de Gallifortlei geplaatst. Dit om de veiligheid van de leerlingen te garanderen en een vlotte verkeerscirculatie te behouden.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
www.aquafin.be