Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Toekomstbeeld Stiltepark

Begraafplaats Sint-Fredegandus wordt een stiltepark

De begraafplaats Sint-Fredegandus is een van de beter bewaarde geheimen van Deurne. In kader van een leefbaar Deurne werd een Masterplan opgesteld door bureau Omgeving om dit goed bewaarde geheim beter te integreren in de openbare ruimte. De begraafplaats wordt, met respect voor het funeraire verleden, geleidelijk aan omgevormd tot stiltepark.

Het eindresultaat is een plan dat rekening houdt met een efficiënt en aantrekkelijk ruimtegebruik, met aandacht voor de erfgoed- en natuurwaarden en de integrale toegankelijkheid, dat een duurzame toekomst en transitie van de begraafplaats verzekert.

De focus van het plan richt zich er onder meer op om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en het park beter bekend maken bij de inwoners van Deurne als verblijfsgroen. De transitie tot stiltepark zal geleidelijk aan gebeuren, verspreid over 10 jaar.

Bekijk hier het volledig Masterplan.

Fase 1

De eerste fase ging eind 2023 van start:

  • aanplanten van nieuwe bomen
  • verplaatsen en restaureren van grafmonumenten met hoge erfgoedwaarde
  • verwijderen van onveilige graven
  • inrichten van een picknickzone ter hoogte van de Lakborslei
  • creëren van doorzicht vanaf de Lakborslei in het park
  • vernieuwen van fietsenstallingen
  • verwijderen van overbodige haagstructuren
  • verlagen van haagstructuren waar nodig

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 36
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be