Eksterlaar

Eksterlaar: heraanleg

Het district Deurne plant in 2020 de heraanleg van de straat Eksterlaar tussen de Mortselsesteenweg en de August Van Putlei.

Uw mening over het eerste ontwerp

Tussen 18 juni en 13 juli 2018 vroeg het district Deurne naar de mening van de buurtbewoners over het eerste ontwerp. Hierop reageerden 43 buurtbewoners. Zij gaven in totaal 73 reacties. Vooral de voetpaden, fietspaden en parkeerstroken aan beide kanten van de straat werden goed onthaald.

Reacties die het district opneemt in het ontwerp:

 • Voetpaduitstulpingen aan het kruispunt met de Constant Jorislaan.
  Op deze manier wordt het kruispunt verkeersveiliger.
 • Aan de in- en uitrit van het garagecomplex op de Mortselsesteenweg een uitstulping met daarin een boom. Op deze manier is een vrije doorgang gegarandeerd omdat het foutparkeerders naast de inrit tegenhoudt.  Ook verstevigen we de ondergrond zodat deze geschikt is om vaak over te rijden. 
 • Fietsnietjes zodat er voldoende fietsenstalling is.
 • Een zitelement op het pleintje aan het kruispunt met de Mortselsesteenweg.

Overige reacties:

 • Over de locatie van de bushalte. Nieuwe bushaltes dienen toegankelijk en veilig te zijn en worden verhoogd aangelegd. De aanleg van een bushalte op de huidige plek kan helaas niet. Er is hier een garage wat maakt dat er te weinig ruimte is. De draaicirkel van de brandweer is te kort als zij het pleintje op rijden.
 • Over de parkeerplaatsen. Het aantal officiële parkeerplaatsen stijgt omdat we parkeerplaatsen voorzien aan beide kanten van de straat. Voor schuine parkeerplaatsen is er niet genoeg ruimte. Het Eksterlaar enkelrichting maken om meer parkeerruimte te creëren brengt de verkeerscirculatie in de wijk in het gedrang.
 • Over het kruispunt met de August Van Putlei. Het kruispunt wordt een kruispunt met voorrang van rechts en wordt verhoogd aangelegd. Er komen paaltjes aan de hoekpunten. Voor de aanleg van een rondpunt is er te weinig ruimte en het is minder veilig voor fietsers.

U kan het volledige verslag van de inspraak met alle vragen en antwoorden hier lezen of onderaan deze pagina downloaden. 

Timing

Op basis van de input van de buurtbewoners maakt de ontwerper een definitief plan. Bij de start van de werken, als het definitief plan klaar is, nodigt het district Deurne alle buurtbewoners uit voor een infomoment.

 • april 2018: voorontwerp klaar
 • 18 juni-13 juli 2019: Inspraak
 • najaar 2018: Opmaak definitief plan
 • 2020: Uitvoering werken

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be