Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

Stad Antwerpen en district Deurne willen de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei omvormen tot een aantrekkelijk centrum in Deurne. Begin november 2020 werden er drie pop-up pleintjes aangelegd, door bestaande graszones uit te breiden. Hierdoor ontstaat meer lokale ontmoetings- en verblijfsruimte, en tegelijk bieden de ingrepen een blik op de toekomst van dit gebied. In 2024-2025 worden beide straten definitief heraangelegd.

Ambitie

Het is de ambitie van stad Antwerpen en district Deurne om de Frank Craeybeckxlaan om te vormen tot een aantrekkelijk centrum voor Deurne. Daarom wordt de Lakborslei aangepast tot hoofdverbindingsweg tussen de Bisschoppenhoflaan en de Turnhoutsebaan, om in 2024-2025 de Frank Craeybeckxlaan heraan te leggen als een lokale straat met minder doorgaand verkeer.

Om een duidelijk zicht te krijgen op de noden en het potentieel van de buurt heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om een integraal actieplan op te maken, dat ze ook met een lokale focusgroep aftoetst. Voor het actieplan krijgt de stad steun van het Europese URBACT-project ‘Thriving Streets’. Drie ambities staan centraal: het winkelgebied versterken, de verkeerssituatie en -veiligheid verbeteren, en de ontmoetings- en verblijfsruimte vergroten.

Extra ontmoetings- en verblijfsruimte

In november 2020 voerde de stad een tijdelijke inrichting van de verkeerssituatie in op de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei. De voorbije maanden verzamelden stad en district veel informatie over de effecten van deze inrichting, zowel van buurtbewoners en handelaars als van verkeerskundige diensten. In april vulden bewoners, handelaars en passanten uit dit gebied een bevraging in.

Stopzetting tijdelijke inrichting

De tijdelijke inrichting wordt tegen het einde van de zomer stopgezet. De verkeerssituatie keert daardoor terug in zijn oorspronkelijke staat. Vanaf 16 augustus 2021 voert de stad hiervoor de nodige werken uit.

Wat gaat er nog gebeuren?

In het najaar 2021 organiseren stad en district een infomoment om de resultaten van de bevraging en de volgende stappen voor de definitieve heraanleg in 2024-2025 te bespreken. Het ontwerpteam gaat in tussentijd aan de slag met alle verzamelde informatie.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be