Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Plan Groene Sproet

Groene Sproet in Kronenburg

Het buurtpark Groene Sproet, op de hoek van de Ten Nessestraat en de Van Amstelstraat, is klaar. Het is een plek om te spelen en te ontspannen.

Het definitief ontwerp is klaar

Op 18 oktober 2019 keurde het college het definitief ontwerp goed voor de Groene Sproet in Deurne-Noord.

Bekijk hier het definitief plan van de Groene Sproet.

Meer ademruimte in de buurt

Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, kocht de stad enkele percelen voor de inrichting van een Groene Sproet. Dit is een groen plein dat ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied. De Groene Sproet wordt ingericht met aandacht voor de historiek van de site en op maat van de buurt. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten. De Groene Sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

De Groene Sproet bevindt zich op het voormalige terrein van de houthandelaar, tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 in de buurt Kronenburg in Deurne-Noord.

De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2000 m². Dankzij deze groene ruimte krijgt de dichtbevolkte buurt waar veel kinderen en jongeren wonen meer ademruimte en neemt de druk op de aanwezige publieke ruimte af.

Op maat van de buurt

Het plein wordt zo groen mogelijk ingericht met onder andere bomen met eetbare vruchten of bomen die veel insecten en vlinders aantrekken. Met enkele natuurlijke spelaanleidingen in het publieke deel worden kinderen uit de buurt uitgenodigd om te spelen in een groene omgeving. Verder komen er langs het plein zitbanken, verlichting, fietsbeugels en vuilnisbakken. Achteraan wordt een deel van het plein semipubliek. Dit wil zeggen dat dit deel van het plein afgesloten wordt en toegankelijk zal zijn voor scholen en verengingen uit de buurt.

Langs de gevels worden houten hekwerken geplaatst waar klimplanten op zullen groeien. Ook wil de stad graag muurschilderingen met een groen thema voorzien, maar gaat hiervoor nog eerst in overleg met de eigenaars.

Het buurtpark zal een deel van de Ten Nessestraat innemen, waardoor deze ter hoogte van het parkje niet meer toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeerd en daarom dubbelrichting wordt gemaakt met voldoende plaats om te keren. Hierdoor wordt de oppervlakte van het groene plein aanzienlijk vergroot.

Gerichte invulling

In het voorliggende ontwerp voor de sproet wordt rekening gehouden met zowel de historiek van de plek als met de aandachtspunten die voortkwamen uit het onderzoek. Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, zal het thema ‘hout’ doorheen het hele ontwerp aanwezig zijn. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten, waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om vrij kunnen spelen. De Groene Sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be

Groene Sproet - plaatsen bomen
Op 22/12/2021 werden bomen geplaatst in het nieuwe buurtpark 'Groene Sproet'
1|7
Groene Sproet - plaatsen bomen
Op 22/12/2021 werden bomen geplaatst in het nieuwe buurtpark 'Groene Sproet'
1|7
Groene Sproet - plaatsen bomen
Op 22/12/2021 werden bomen geplaatst in het nieuwe buurtpark 'Groene Sproet'
1|7
Groene Sproet - plaatsen bomen
Op 22/12/2021 werden bomen geplaatst in het nieuwe buurtpark 'Groene Sproet'
1|7
Groene Sproet - plaatsen bomen
Op 22/12/2021 werden bomen geplaatst in het nieuwe buurtpark 'Groene Sproet'
1|7
Groene Sproet - openingsfeest
Op 7/6/2022 werd het buurtpark 'Groene Sproet' feestelijk geopend
1|7
Groene Sproet - openingsfeest
Op 7/6/2022 werd het buurtpark 'Groene Sproet' feestelijk geopend
1|7

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be