Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Plan Groene Sproet

Groene Sproet in Kronenburg

In 2021 komt aan de hoek van de Ten Nessestraat en de Van Amstelstraat een buurtpark om te spelen en te ontspannen. Deze plek kreeg de naam 'Groene Sproet'.

Het definitief ontwerp is klaar

Op 18 oktober 2019 keurde het college het definitief ontwerp goed voor de Groene Sproet in Deurne-Noord.

Bekijk hier het definitief plan van de Groene Sproet.

Meer ademruimte in de buurt

Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, kocht de stad enkele percelen voor de inrichting van een Groene Sproet. Dit is een groen plein dat ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied. De Groene Sproet wordt ingericht met aandacht voor de historiek van de site en op maat van de buurt. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten. De Groene Sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

De Groene Sproet bevindt zich op het voormalige terrein van de houthandelaar, tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 in de buurt Kronenburg in Deurne-Noord.

De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2000 m². Dankzij deze groene ruimte krijgt de dichtbevolkte buurt waar veel kinderen en jongeren wonen meer ademruimte en neemt de druk op de aanwezige publieke ruimte af.

Op maat van de buurt

Het plein wordt zo groen mogelijk ingericht met verschillende bomen: karakterbomen om in te klimmen, bomen met eetbare vruchten en bomen die veel insecten en vlinders aantrekken. Met enkele natuurlijke spelaanleidingen in het publieke deel worden kinderen uit de buurt uitgenodigd om te spelen in een groene omgeving. Verder komen er langs het plein zitbanken, verlichting, fietsbeugels en vuilnisbakken. Achteraan wordt een deel van het plein semipubliek. Dit wil zeggen dat dit deel van het plein afgesloten wordt en toegankelijk zal zijn voor scholen en verengingen uit de buurt.

Langs de gevels worden houten hekwerken geplaatst waar klimplanten op zullen groeien. Ook wil de stad graag muurschilderingen met een groen thema voorzien, maar gaat hiervoor nog eerst in overleg met de eigenaars.

Het buurtpark zal een deel van de Ten Nessestraat innemen, waardoor deze ter hoogte van het parkje niet meer toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeerd en daarom dubbelrichting wordt gemaakt met voldoende plaats om te keren. Hierdoor wordt de oppervlakte van het groene plein aanzienlijk vergroot.

Gerichte invulling

In het voorliggende ontwerp voor de sproet wordt rekening gehouden met zowel de historiek van de plek als met de aandachtspunten die voortkwamen uit het onderzoek. Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, zal het thema ‘hout’ doorheen het hele ontwerp aanwezig zijn. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten, waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om vrij kunnen spelen. De Groene Sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

Start werken

De werken aan de toekomstige Groene Sproet in de Ten Nessestraat starten op maandag 28 juni 2021.

Fase 1: Heraanleg riolering - van 28 juni tot eind september 2021

  • De aannemer start met het plaatsen van signalisatie en het uitbreken van de bovenbouw en fundering.
  • De rioleringswerken starten in augustus 2021. De aannemer vernieuwt eerst de riolering en de rijbaan vanaf de Ten Nessestraat 27 tot aan het kruispunt met de Van Amstelstraat.
    De Van Amstelstraat blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, behalve enkele dagen tijdens het aansluiten van de nieuw aangelegde riolering in de Ten Nessestraat op de bestaande riolering in de Van Amstelstraat.
  • De Ten Nessestraat is vanaf de start van de werken doodlopend; voor plaatselijk verkeer is dubbelrichting toegestaan. De straat is dan toegankelijk via de Van Duyststraat.

Fase 2: aanleg Groene Sproet - van 28 juni tot november 2021

  • De aanleg van de toekomstige Groene Sproet start gelijktijdig met de heraanleg van de rijbaan, maar zal tot november 2021 duren.
  • Het terrein blijft na aanleg nog ± 6 weken afgesloten om het gras, na het inzaaien, optimale groeikansen te geven. De Groene Sproet is gebruiksklaar tegen eind december 2021.

Fase 3: Aanplanten bomen en beplanting - najaar 2021        

  • De groendienst plant de bomen en beplanting in het najaar van 2021.

Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen en weersomstandigheden.

Veelgestelde vragen 

Hier vind je een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over het project 'Groene Sproet'.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be