Sint-Fredeganduspark

Groot groenonderhoud van het Sint-Fredegandus- en Bosuilplein

District Deurne is gestart met een grote opfrisbeurt van het Sint-Fredegandus- en het Bosuilplein. Het onderhoud is klaar tegen het einde van dit jaar.

Waarom is dit groot onderhoud nodig?

  • tussen de beplanting zijn veel open plekken waar snel onkruid groeit;
  • sommige beplanting is uitgeleefd;
  • het gras groeit niet overal gelijk en heeft soms onregelmatige vormen;
  • op de wandelpaden aan het Sint-Fredegandusplein staat onkruid.

Wat staat er te gebeuren?

We maken de groenzones proper en onderhoudsvriendelijk.
Dit gebeurt door:

  • beplanting en boomschors aan te vullen op de open plekken;
  • uitgeleefde beplanting te verwijderen en vervangen door nieuwe bloemen, planten, bomen of gras;
  • nieuwe beplanting te voorzien in het plantvak aan dienstencentrum Bosuil;
  • bloembollen aan te planten aan het verbindingspad tussen het centrale groenplein en de Kerkeveldlaan.

Wanneer gaan welke werken door?

Het onderhoud verloopt stap voor stap. Eerst wordt het onkruid en uitgeleefde beplanting verwijderd. In het najaar van 2019, tijdens het plantseizoen, komen er voortdurend nieuwe bloemen, planten en enkele bomen. Gras krijgt tussendoor een plek.

Vragen?

Wijkoverleg Deurne
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
03 338 45 88