Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaarAG Vespa

Heraanleg Arenawijk

Stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen maken samen een plan voor de toekomst van de Arenawijk. De Arenawijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. De gebouwen van architect Renaat Braem worden deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen, een sporthal, een basisschool en een Huis van het Kind.

Groene autoluwe wijk en mix van private en sociale woningen

Voor de herontwikkeling van deze historische wijk is maar liefst drie miljoen euro vrijgemaakt en er zal voluit ingezet worden op een groene buurt waarbij de open ruimte zoveel mogelijk omgezet wordt naar een parkomgeving.

Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

Voorontwerp openbaar domein is goedgekeurd

Het college keurde het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid goed. Dat bouwt voort op het schetsontwerp voor de volledige Arenawijk.

Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in een groene parking langs de Muggenberglei. Verder zal het vernieuwde plein waterbuffers bevatten en zullen de groenzones beperkt gemaaid worden, om de biodiversiteit te bevorderen. Als alles vlot verloopt, starten de werken begin 2024.

Je leest er alles over in het nieuwsbericht op www.agvespa.be/projecten/arenawijk.

Infomoment 

Op dinsdag 3 mei 2022 vond een infomoment plaats over het definitieve inplantingsplan voor de Arenawijk. Dit plan omschrijft welke functies waar komen zoals bijvoorbeeld sport, spelen, wonen en groen. Buurtbewoners konden ter plaatse vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleiders.

Het inplantingsplan is mede het resultaat van eerdere inspraakmomenten waarbij de buurtbewoners hun wensen en behoeften opgaven.

Participatietraject

De volledige publieke ruimte wordt heraangelegd: paden, doorsteken, parkeerplekken, groene open ruimte, speelelementen,… Daarover gaan AG Vespa, Woonhaven en het district in gesprek met jou.

Op zaterdag 29 mei 2021 kon je, tijdens een wandeling door de Arenawijk, je ideeën en wensen voor de publieke ruimte delen met het ontwerpteam.

Op zaterdag 26 juni 2021 kon je tijdens een tafelgesprek op een plan van de wijk aanduiden wat concreet waar kan komen en hoe het er dan precies kan uitzien.

Op dinsdag 28 juni 2022 kon je tijdens een doorloopmoment de plannen voor het openbaar domein bekijken, vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleider. Dit moment was gekoppeld aan een bevraging waarin je kon aangeven welke zaken volgens jou van belang zijn voor de inrichting van de publieke ruimte in de Arenawijk. De bevraging kon online ingevuld worden van 28 juni t.e.m. 15 augustus 2022.

Coördinatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid. District Deurne is een belangrijke partner.

Meer info

Meer info over het stadsproject Arenawijk vind je op www.agvespa.be/projecten/arenawijk.