Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaarAG Vespa

Heraanleg Arenawijk

Stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen maken samen een plan voor de toekomst van de Arenawijk. De Arenawijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. De gebouwen van architect Renaat Braem worden deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen, een sporthal, een basisschool en een Huis van het Kind.

Groene autoluwe wijk en mix van private en sociale woningen

Voor de herontwikkeling van deze historische wijk is maar liefst drie miljoen euro vrijgemaakt en er zal voluit ingezet worden op een groene buurt waarbij de open ruimte zoveel mogelijk omgezet wordt naar een parkomgeving.

Op dit moment zijn er in de Arenawijk 289 sociale woningen in de zuidrand en noordrand samen. Aangezien de sociale woningen in de zuidrand private woningen worden, komen er bijkomende sociale woningen in de noordrand. Er zijn ook nog 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam moet voor de vrijstaande torentjes dan ook een langetermijnvisie maken.

Definitief ontwerp openbaar domein goedgekeurd (Arenaplein)

Het definitieve ontwerp voor het Arenaplein is in juni 2023 goedgekeurd. Het betreft de verdere technische uitwerking van het voorontwerp. De werken aan het openbaar domein starten in 2024

Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in een groene parking langs de Muggenberglei. Verder zal het vernieuwde plein waterbuffers bevatten en zullen de groenzones beperkt gemaaid worden, om de biodiversiteit te bevorderen.

Je leest er alles over op www.agvespa.be.

Buurtmoment 2024

Op zaterdag 4 mei 2024 vond tussen 14 en 17 uur een infomoment plaats voor buurtbewoners op het Arenaplein. Er waren meer dan 150 aanwezigen.

  • Iedereen kon de plannen en de maquette van de publieke ruimte en het project van Woonhaven bekiijken en vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleiders.
  • Er vonden twee geleide bezoeken plaats aan het dak van de Arenahal.
  • Er waren gratis ijsjes en kinderen konden zich uitleven met de leuke animatie via Kras Jeugdwerk vzw.

De infopanelen en de timing van alle werken vind je hier.

Infomoment 2022

Op dinsdag 3 mei 2022 vond een infomoment plaats over het definitieve inplantingsplan voor de Arenawijk. Dit plan omschrijft welke functies waar komen zoals bijvoorbeeld sport, spelen, wonen en groen. Buurtbewoners konden ter plaatse vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleiders.

Het inplantingsplan is mede het resultaat van eerdere inspraakmomenten waarbij de buurtbewoners hun wensen en behoeften opgaven.

Participatietraject publieke ruimte

De volledige publieke ruimte wordt heraangelegd: paden, doorsteken, parkeerplekken, groene open ruimte, speelelementen,… Daarover gaan AG Vespa, Woonhaven en het district in gesprek met jou.

Op zaterdag 29 mei 2021 kon je, tijdens een wandeling door de Arenawijk, je ideeën en wensen voor de publieke ruimte delen met het ontwerpteam.

Op zaterdag 26 juni 2021 kon je tijdens een tafelgesprek op een plan van de wijk aanduiden wat concreet waar kan komen en hoe het er dan precies kan uitzien.

Op dinsdag 28 juni 2022 kon je tijdens een doorloopmoment de plannen voor het openbaar domein bekijken, vragen stellen aan het ontwerpteam en de projectleider. Dit moment was gekoppeld aan een bevraging waarin je kon aangeven welke zaken volgens jou van belang zijn voor de inrichting van de publieke ruimte in de Arenawijk. De bevraging kon online ingevuld worden van 28 juni t.e.m. 15 augustus 2022.

Coördinatie

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Arenawijk samen met sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid. District Deurne is een belangrijke partner.

Meer info & vragen

Met vragen kan je terecht bij AG Vespa (het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen) op het nummer 03 259 28 10 of via agvespa@antwerpen.be
Meer info over het stadsproject Arenawijk vind je op www.agvespa.be/projecten/arenawijk.

Woon je in een van de sociale woningen in de Arenawijk en heb je een vraag over jouw persoonlijke situatie? Dan kan je bij Woonhaven terecht op het nummer 03 212 25 00 of via huurder@woonhaven.be.