Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

Heraanleg Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

District Deurne vormt de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei om tot aantrekkelijke en veilige straten, die bijdragen aan een bruisend centrum in Deurne.

​De Frank Craeybeckxlaan wordt in 2024-2025 heraangelegd als een lokale straat met minder doorgaand verkeer. De Lakborslei wordt dan een hoofdverbindingsweg tussen de Bisschoppenhoflaan en de Turnhoutsebaan.  

Infomomenten met bewoners

Er werden verschillende infomomenten georganiseerd.

 • Tijdelijke inrichting (november 2020 - augustus 2021). Om een duidelijk zicht te krijgen op de noden en het potentieel van de buurt heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om een integraal actieplan op te maken, dat ze ook met een lokale focusgroep aftoetst. Voor het actieplan krijgt de stad steun van het Europese URBACT-project ‘Thriving Streets’. Drie ambities staan centraal: het winkelgebied versterken, de verkeerssituatie en -veiligheid verbeteren, en de ontmoetings- en verblijfsruimte vergroten.

  Begin november 2020 werden er drie pop-up pleintjes aangelegd. Door de bestaande graszones uit te breiden, ontstond er meer lokale ontmoetings- en verblijfsruimte. Tegelijk bieden de ingrepen een blik op de toekomst van dit gebied. 
   
 • Bevraging. In april 2021 vulden bewoners, handelaars en passanten uit dit gebied een bevraging in om de tijdelijke inrichting van de verkeerssituatie in  de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei te beoordelen en te evalueren. Stad Antwerpen en district Deurne verzamelden veel informatie over de effecten van deze inrichting. Dankzij de bevraging heeft het ontwerpteam inzicht in wat bewoners en handelaars belangrijk vinden in hun straat.

  Bekijk de resultaten van de bevraging hier.
   
 • Participatiemoment. District Deurne organiseerde op dinsdag 7 juni 2022 een eerste participatiemoment voor de bewoners en handelaars van de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei. Dit moment ging door in de vorm van een workshop waarbij de deelnemers fysiek aan de slag gingen om hun straat vorm te geven. Bekijk hier de ideeën die uitgewerkt zijn tijdens de workshop. Het ontwerpteam gebruikt deze input om het conceptontwerp verder uit te werken, rekening houdend met de opgelegde randvoorwaarden.

  Bekijk hier de presentatie van de participatieworkshop op 7 juni 2022. 
  Lees hier het verslag van de participatieworkshop op 7 juni 2022.
   
 • Inloopmoment. District Deurne stelde op woensdag 25 januari 2023 het conceptontwerp voor tijdens een inloopmoment. Het projectteam was hier aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Voor bepaalde inrichtingselementen konden aanwezigen ter plaatse feedback geven. Online kon je feedback geven tot en met vrijdag 3 februari 2023.
  In het conceptontwerp worden de hoofdstructuur en basisprincipes getekend. Het is een concept, dat betekent dat de invulling van deze hoofdstructuur nog kan wijzigen. Hiervoor rekenen we op input vanuit de buurt.
  Het ontwerpteam bekijkt welke suggesties zij kunnen opnemen in het ontwerp.

  Lees hier het verslag van het inloopmoment op 25 januari 2023.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be

Met participatie van water-link in samenwerking met Aquafin.