Herentalsebaan Joost Joossen

Heraanleg Herentalsebaan

De Herentalsebaan, de winkelstraat van Deurne-Zuid, krijgt een volledige opknapbeurt in 2018. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. De werken starten op 4 april 2018 en duren tot eind december 2018. 

Schrijf in voor de digitale nieuwsbrief over de werken op de Herentalsebaan

Wil u op de hoogte blijven van de werken en eventuele hinder op de Herentalsebaan? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

De stad Antwerpen en het district Deurne werken voortdurend aan de vernieuwing van straten en pleinen. De heraanleg van de Herentalsebaan is een prioritair project. Deze winkelstraat krijgt een volledige vernieuwing en opwaardering waarmee de toekomst van het winkelhart van Deurne-Zuid ondersteund wordt. De werken starten op 4 april 2018 en duren tot eind december 2018.  De aannemer zal in verschillende fasen werken. De nutsmaatschappijen zijn ondertussen al gestart met voorbereidende werken. 

Infomoment

Op dinsdag 6 maart vond in AZ Monica een infomoment plaats over de vernieuwing en de heraanleg van de Herentalsebaan? De projectleider van de stad Antwerpen en de aannemer gaven er een toelichting over het verloop van de werken. U kan hier de presentatie bekijken of onderaan deze pagina downloaden. Het verslag van het infomoment kan u hier lezen of onderaan deze pagina downloaden.

Fasering en omleidingen

De werken zijn op 4 april 2018 gestart en duren tot eind december 2018.  De aannemer zal in verschillende fasen werken. Voor meer info over de timing en de fasering van de werken op de Herentalsebaan, klik hier.

Fase 2 (wordt samen uitgevoerd met fase 3) van 16 april tot en met 6 juli 2018

 • Aanpassen van de trambaan vanaf inrit metro tot 't Mestputteke.

Fase 3 (wordt samen uitgevoerd met fase 2) van 16 april tot en met 6 juli 2018

 • Werken aan het kruispunt 't Mestputteke met Herentalsebaan.
  Hinder: al het verkeer dat staduitwaarts gaat, wordt via het kruispunt aan de Muggenberglei naar de oneven zijde geleid. De Frans Baetenstraat wordt doodlopend.

Klik hier en hier voor meer informatie over de omleidingen tijdens fase 2 en 3.

Fase 4: van 22 mei t.e.m. 31 augustus 2018 (van ‘t Mestputteke tot aan Waterbaan)

Fase 9: van 22 mei t.e.m. 6 september 2018 (aan Parking Elite)

Fase 5: van 22 mei t.e.m. 29 juli 2018 (van Parking AZ Monica tot aan Florent Pauwelslei)

Tijdens fase 4, 9 en 5 worden de rijbaan, voetpaden en verlichting volledig vernieuwd. De straat wordt van gevel tot gevel heraangelegd. Dit gebeurt in verschillende stappen:

Stap 1: opbreken bestaande sporen en kasseien rijbaan
Stap 2: leggen van nieuwe kabels De Lijn
Stap 3: plaatsen nieuwe sporen (half juni)
Stap 4: aanleggen betonverharding rond sporen (midden juli)
Stap 5: opbreken en heraanleggen voetpad aan de oneven zijde (eind juli)
Stap 6: opbreken en heraanleggen voetpad aan de even zijde.

 • Beide werkzones op de Herentalsebaan (‘t Mestputteke - Waterbaan, parking AZ Monica - Florent Pauwelslei) en parking Elite zullen niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 • De parking van AZ Monica blijft wel toegankelijk, langs de kant van de Stevenslei.
 • De woningen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. Om de 100 meter wordt een voetgangersdoorsteek voorzien.
 • Garages in deze werkzones zullen niet meer bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • Het kruispunt Waterbaan - Sterckxhoflei blijft open in beide richtingen tot eind juli.
 • De aannemer plaatst omleidingssignalisatie.

Deze fasering en timing kan uitzonderlijk aangepast worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren.

De aannemer werkt door tijdens het bouwverlof. De werken aan parking Elite worden meteen mee uitgevoerd.

Let op! 

 • op woensdag 4 juli 2018 kunnen de werken tot middernacht duren en geluidshinder veroorzaken.
 • op woensdag 11 en donderdag 12 juli 2018 kunnen de werken tot middernacht duren en geluidshinder veroorzaken.
Fasering werken Herentalsebaan

Plannen

De voorgestelde plannen voor de Herentalsebaan kan u hier bekijken (laatste infopaneel).  

Openbaar vervoer

Vanaf 3 april 2018 tot het einde van de werken, kan er door de heraanleg, geen tram meer rijden op de Herentalsebaan.

 • Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar eindhalte ‘Schotensesteenweg’ op de Turnhoutsebaan rijden.
 • Tram 24 wordt ingekort tot halte ‘Stenenbrug’ in Borgerhout net binnen de Ring.
 • Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de tram rechtdoor rijdt van de Dascottelei naar de Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien naar Silsburg.

Tussen halte ‘Stenenbrug’ en Silsburg is er geen trambediening. Toch kunnen enkel tramhaltes ‘Waterbaan’ en ‘Stevenslei’ tijdens de werken in het geheel niet bediend worden.Tram 9 kruist de Herentalsebaan aan het ziekenhuis AZ Monica. De haltes op de Florent Pauwelslei en de Dascottelei kunnen een alternatief zijn voor sommige haltes op de Herentalsebaan.

Tussen Silsburg en Stenenbrug kunnen de reizigers ook gebruik maken van de vaste lijnen 420 en 421 en extra pendelbussen met het lijnnummer 42. De bussen rijden via Stenenbrug, Herentalsebaan en Boterlaarbaan. Ze bedienen de bestaande bushaltes en enkele vervanghaltes aan de tramhaltes op Stenenbrug waar normaal geen bus stopt.

De bussen maken een vlotte overstap mogelijk op trams 8, 10 of 24 naar het centrum van Antwerpen in de omgeving van de Turnhoutsepoort in Borgerhout. Tram 24 kan u nemen aan de halte ‘Stenenbrug’ in de gelijknamige straat, trams 8 en 10 in metrostation ‘Zegel’.

Lijnen 420 en 421 worden omgeleid langs de Turnhoutsepoort om deze overstap mogelijk te maken. Dat betekent dat de haltes in de Luitenant Lippenslaan niet worden bediend.

De pendelbussen (lijn 42) rijden richting Silsburg hetzelfde traject als lijnen 420 en 421. Aan Silsburg maakt pendel 42 een grote lus: via de Boterlaarbaan tot Silsburg, en dan via de Herentalsebaan (langs halte ‘Dassastraat’) en de Florent Pauwelslei terug naar de Boterlaarbaan.

Hier vindt u alle relevante informatie over De Lijn over de bediening van trams en bussen. 

Hebt u vragen over de voorrangsregeling van trams, klik hier.

Openbaar vervoer tijdens de werken op de Herentalsebaan

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die, voor handelaars die geconfronteerd worden met wegenwerken, bepaalde minder hinder maatregelen hebben uitgewerkt. Alle informatie hierover vindt u hier terug.

Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket via tel. 03 338 66 88 of bedrijvenloket@stad.antwerpen.be .

Nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van de werken en eventuele hinder op de Herentalsebaan?
Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief via deze link.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel.03 338 45 36
herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be