Heraanleg Schotensesteenweg

Heraanleg Schotensesteenweg

District Deurne start in de zomer van 2018 met de heraanleg van de Schotensesteenweg tussen de Ruggeveldlaan en de Jozef van Poppelstraat. De Schotensesteenweg tussen de Van Loenoutstraat en de Alfons Schneiderlaan werd in 2015 al vernieuwd.

Waarom is heraanleg nodig?

Deze straat wordt vernieuwd omdat:

  • de huidige aanleg overdreven snelheid in de hand werkt door de brede rijbaan
  • zowel de oversteekplaatsen als de schoolomgeving onveilig zijn
  • de voetpaden aan vervanging toe zijn.

Deze heraanleg kadert in het project van structureel onderhoud Deurne met als doel een veilige en comfortabele verkeersstructuur en groene verblijfsruimtes te creëren.

Heraanleg

Klik hier om de definitieve plannen te bekijken. In het voorjaar van 2018 werden de nutswerken uitgevoerd. Zodra de startdatum van de werken gekend is, vindt u hier een concrete timing en fasering.

De heraanleg omvat volgende ingrepen:

  • De voetpaden worden vernieuwd.
  • Voor de schoolpoorten komen er voetpaduitstulpingen die de veiligheid voor de leerlingen verbeteren.
  • Fietspaden worden in rode asfalt aangelegd en zijn zo duidelijker zichtbaar op de kruispunten. Het asfalt vergroot het fietscomfort.
  • Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen, worden verkeersplateaus aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Jozef Van Poppelstraat en het kruispunt met de Ivan Maquinaylei.
  • Om de oversteek te verkleinen aan de Koningsarendlaan, wordt dit kruispunt compacter gemaakt met een uitstulping.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be