Jan Olieslagersstraat wordt tuinstraat

Jan Olieslagersstraat wordt tuinstraat

 District Deurne heeft de Jan Olieslagersstraat voorgesteld als pilootproject tuinstraat. In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, grasperkjes, klimplanten,…  

Bewoners werken met verschillende partners samen om een tuinstraat aan te leggen.

Er werden verschillende infomomenten met de bewoners georganiseerd:

 • Maandag 20 november 2017: buurtbewoners van de Jan Olieslagersstraat kregen meer uitleg over het traject en het pilootproject.
 • Zondag 18 februari 2018: het eerste denkmoment vond plaats. Via een presentatie stelden we voor wat een tuinstraat is en kan zijn. Verschillende thema’s werden hier besproken: flora en fauna, wegdek en materialen, verbinden, water en hitte, spel en sport, mobiliteit, sfeer. Buurtbewoners kregen de kans om hun toekomstige tuinstraat mee te ontwerpen.
 • Donderdag 5 april 2018: toelichting voorstellen rond parkeren. De bewoners stemden voor het beste ontwerp. Het behoudt van het huidige aantal parkeerplaatsen was een must om mee in het project te stappen.
 • Donderdag 17 mei 2018: voorstellen eerste inrichtingsschets. Dit is een concept van hoe de toekomstige tuinstraat er uit kan zien.
  Hier bespraken we ook de mogelijke evenementen die konden doorgaan in de tijdelijke tuinstraat. De Jan Olieslagersstraat werd van midden juni tot midden oktober 2018 ingericht als tijdelijke tuinstraat.
 • Het ontwerpteam nam deel aan een designsprint van 3 dagen. Op zaterdag 2 juni 2018 stelden we het resultaat voor: maquettes van mobiele constructies die verschillende invullingen kunnen hebben. De mobiele constructies kunnen we testen in de tijdelijke tuinstraat. Meer uitleg over de mobiele constructies vindt u hier.
 • Woensdag 20 juni 2018: verdere bespreking invulling tijdelijke evenementen. We brainstormden met de bewoners ook over de invulling van de tijdelijke mobiele constructies.
 • Zaterdag 22 september 2018: evaluatiemoment. Aan de hand van de ingevulde evaluatieformulieren kunnen we het definitieve ontwerp voor de mobiele constructies verfijnen.
 • Zaterdag 1 december 2018: terugblik. In het districtshuis van Borgerhout werden alle tuinstraat projecten voorgesteld.
 • Woensdag 15 mei 2019: update. Volgende onderwerpen werden toegelicht: het voorontwerp, voorbeelden voor de invulling van het groen en een waterbufferingssysteem, waterhuishouding, groenslingers en geveltuinen.

De heraanleg van de Jan Olieslagersstraat als definitieve tuinstraat is voorzien in de loop van 2019.

Volgende acties werden ondernomen:

 • Dinsdag 10 juli 2018: aanduiden parkeerzones. Om de bewoners een beeld te geven van hoe de tuinstraat er uit kan zien, duidde we de drie parkeerzones aan met tijdelijke verf.
 • Vrijdag 13 juli 2018: levering houten paletten en kunstgras. Buurtbewoners konden hier zelf mee aan de slag gaan.
 • Zondag 26 augustus 2018: bewoners organiseerden een brunch.
 • Woensdag 29 augustus 2018: De Brug leverde de tijdelijke houten constructies.
 • Begin september 2018: plaatsing tijdelijke regenwatertonnen.
 • Dinsdag 23 juli 2019: verplaatsen hekwerk luchthaven.
 • November 2019: wegnemen van de tijdelijke houten constructies.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be 

Verwante info: