Vernieuwing Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan: vernieuwing site

In 2019 start de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen met de vernieuwing van haar gebouwen aan de Jos Van Geellaan. Er komt ook een nieuwe vleugel van AZ-Monica en een buurtpark. 
Aansluitend vernieuwt het district Deurne de omliggende straten.  

Infomoment

Op 2 juli 2019 lichtten Woonhaven Antwerpen, AZ Monica en district Deurne de plannen ter plaatse toe.

Timing

In augustus 2019 gaan de sloopwerken van start. Einde 2019 start AZ Monica met de aanbouw van de nieuwe vleugel. Begin 2020 zorgt Woonhaven voor de verdere vernieuwing van de wijk, zodat er eind 2024 terug 255 sociale huurwoningen zijn. Vermoedelijk volgt begin 2025 de heraanleg van de Stevenslei en de Langveldstraat.

U kan de plannen van de site hier bekijken:

  1. Detail fase 1
  2. Detail fase 2
  3. Detail fase aanleg park

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 36 
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be