Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Vernieuwing Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan: vernieuwing site

Sociale huisvestigingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen wil met grootschalige vernieuwingswerken starten in Deurne. In de Jos van Geellaan worden de bestaande gebouwen voor sociale huisvestiging vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. 

De sociale woonwijk achter het AZ Monica, aan de Jos van Geellaan en de Stevenslei, wordt vernieuwd. Woonhaven, AZ Monica, stad Antwerpen en district Deurne ontwikkelden hiervoor samen een masterplan.
Er gebeurt een herverdeling van de gronden, zodat het ziekenhuis een nieuwe vleugel kan bouwen, Woonhaven haar nieuwe woningen kan inplanten en er ook plaats is voor een buurtpark. De bestaande woningen zullen allemaal vervangen worden, zodat er in 2026 terug 255 sociale woningen zijn. 

Infomoment

Op 2 juli 2019 lichtten Woonhaven Antwerpen, AZ Monica en district Deurne de plannen ter plaatse toe.

Timing

Woonhaven sloopte in 2018-2019 al een heel aantal gebouwen op de site om plaats te maken voor de nieuwe vleugel van het ziekenhuis en de 1ste fase met 99 sociale woningen. Intussen is AZ Monica volop  bezig met de bouw van de nieuwe ziekenhuisvleugel en is de 1ste fase van Woonhaven bijna klaar. Aansluitend start Woonhaven met de afbraak van de resterende gebouwen en de vervangbouw van 156 sociale woningen met de aanleg van het park en omliggende straten. Begin 2023 verwacht Woonhaven van start te gaan met de tweede fase. De heraanleg van de straten en het park worden aansluitend op de gebouwen uitgevoerd, waarbij eerst de Langveldstraat wordt aangepakt en vervolgens de Stevenslei. In 2026-2027 is de oplevering van het project voorzien.

Bovenstaande timing is onder voorbehoud.

U kan de plannen van de site hier bekijken:

  1. Detail fase 1
  2. Detail fase 2
  3. Detail fase aanleg park

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 36 
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be

Met participatie van water-link in samenwerking met Aquafin.