Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Ingang Koraalplaats

Koraalplaats: beheersplan

In oktober 2021 startte het studiebureau Carlo De Caluwe bv/ Archivaria met het historisch onderzoek en de opmaak van het beheersplan voor de Koraalplaats.

Beheersplan

Het beheersplan draagt bij tot een onderbouwd beleid en een gebiedsgerichte visie. Het plan, met een looptijd van 24 jaar, zal voor zowel de adviesverlenende overheden als de bewoners een houvast en leidraad zijn bij mogelijke verbouwingen.

Het resultaat van het project is vooral een middel om de erfgoedwaarden van de wijk in stand te houden of te versterken.

Infomoment buurtbewoners

District Deurne nodigde de inwoners van de Koraalplaats eind augustus 2022 uit voor de voorstelling van dit beheersplan. Aansluitend volgde een algemene en individuele vragenronde (per dossier).

Bekijk de presentatie van studiebureau Archivaria hier.

Meer info

Bij vragen kan je terecht bij volgende contactpersonen: