Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
site ‘Brouwerij De Ridder’

Nieuwe invulling voor ‘Brouwerij De Ridder’

De site ‘Brouwerij De Ridder’ in de Hertstraat is toe aan een grondige opfrisbeurt. Het gebouw werd aangekocht door Stadsmakersfonds, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en 't Speelscholeke. Alternatieve vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi zal samen met hen het pand een herbestemming geven met de bedoeling hier opnieuw een energieke en tegelijk ook zorgzame plek van te maken. 

Brouwerij De Ridder

Gelegen in Deurne-Dorp, op een steenworp van de Turnhoutsebaan, ligt de historische en geïnventariseerde site ‘Brouwerij De Ridder’. Eind 2021 werd het gebouw aangekocht door Stadsmakersfonds, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en 't Speelscholeke. Alternatieve vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi zal samen met hen het pand een herbestemming geven met de bedoeling hier opnieuw een energieke, en tegelijk ook zorgzame plek van te maken. De robuuste muren van deze site kunnen immers sterk uiteenlopende activiteiten herbergen, zoals ruimte voor maken, zorg, ontplooien, ontmoeten en ontvangen. 

Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9
Brouwerij De Ridder
1|9

Verleden

Stoombierbrouwerij De Ridder is een indrukwekkend ensemble van bakstenen bouwwerken opgericht in de 19e eeuw. Op de hoek van de Hertstraat en de Turnhoutsebaan vindt men café ‘Den Witten Hert’, het vroegere uithangbord van de brouwerij. De verschillende bouwdelen omvatten onder andere de werk- en opslagplaatsen, de brouwzalen, stokerij, mouterij en maiserie. In 1928 gaat de brouwerij failliet, waarna de gebouwen als depot gebruikt worden door andere brouwerijen. Later zullen socio-culturele verenigingen uit Deurne zich hier vestigen, zoals bv. het Antwerps Kruisboog Verbond.

Te Koop

AG Vespa stelde het gebouw in 2020 te koop. Men zocht een koper die de site zou renoveren en een nieuwe invulling geeft, met respect voor het historische karakter en de erfgoedwaarde. De nieuwe invulling moest ook een meerwaarde voor de buurt en het district betekenen. Na een oproep op Facebook door Miss Miyagi, die een bijzonder groot bereik kende, werd een kandidatuur ingediend door drie initiatiefnemers: ​

  1. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Andante is gespecialiseerd in preventie, vroegdetectie en behandeling van psychische problemen, en wil de dienstverlening centraliseren op de site;
  2. Stadsmakersfonds: Dit coöperatief ontwikkelingsfonds investeert in de maatschappelijke herbestemming van bijzondere plekken.
  3. ’t Speelscholeke: Als potentiële ruimtegebruiker, maar ook gezien de connectie met de buurt, is ’t Speelscholeke een vanzelfsprekende en belangrijke partner

De kandidatuur werd zeer lovend onthaald en de site werd eind 2021 door dit collectief aangekocht.

Heden

De drie initiatiefnemers richtten samen BV De Ridders op, een besloten vennootschap met coöperatief gedachtengoed. Het project ‘Brouwerij De Ridder’ bestaat uit twee deelprojecten in een ontwikkeling. Gebouwdelen A en B worden ontwikkeld door vzw CGG Andante, en gebouwdelen C t.e.m. F door BV De Ridders. Miss Miyagi staat in als projectcoördinator voor beide deelprojecten.

Momenteel werken ontwerpteams getrokken door Collectief Noord en Areal Architecten de toekomstplannen uit. Er wordt voorzien dit najaar de omgevingsvergunningen in te dienen voor het gehele project.

In afwachting van de verbouwing wordt het gebouw ingevuld door kunstenaars en culturele verenigingen. Zo is er ook nu al terug leven op de site.

Brouwerij De Ridder

De toekomst

Het project start met drie partners, maar wil in de toekomst diverse organisaties structureel verankeren in het gebouw. Niet door het gebouw op te delen in verkoopbare ruimtes, maar door partners die het toekomstbeeld in de Brouwerij onderschrijven, op te nemen in BV de Ridders. Zo zullen op termijn deze partners en huurders samenhuizen in de gebouwen. Een community manager zal een centrale rol spelen in dit collectief. Diverse organisaties zullen er zo samen vorm geven aan een toekomstbestendige, zorgzame werk- en ontmoetingsplek, ingebed in dit atypische stadsdeel.

Brouwerij De Ridder

Stadsmakersavond

Op vrijdag 23 september 2022 hielden de initiatiefnemers een 'stadsmakersavond' op de site. De buurt kon er kennismaken met de initiatiefnemers en z’n kijk geven op de toekomstplannen. Ook andere geïnteresseerden kwamen meer te weten over het project en hoe ze betrokken konden worden bij het project. Door het coöperatieve model van projectpartner Stadsmakersfonds kan je immers voor 5.300 euro mee investeren in het project.

Stadsmakersavond