Nieuwe sociale woningen Jos Van Geellaan en buurt ExpoTV Tom Thys & DP

Nieuwe sociale woningen Jos Van Geellaan en buurt Expo

In 2017 start sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen met grootschalige vernieuwingswerken. Zowel in de Jos van Geellaan als in de buurt Expo, worden de bestaande gebouwen voor sociale huisvesting vervangen door nieuwe sociale huurwoningen.

Buurt Expo

De buurt Expo ligt tussen de Frank Craeybeckxlaan, de Louis Wambecqstraat en de Pieter de Ridderstraat. Alle oude gebouwen verdwijnen en in de plaats komen 124 nieuwe appartementen en 21 nieuwe huizen. In tegenstelling tot vandaag gaan de gebouwen meer aan de straatkant staan, net zoals de woningen aan de overkant. Daardoor ontstaan er twee publieke pleinen met heel wat groen en een speeltuin. Er komt ook een grote ondergrondse parking voor ongeveer 95 voertuigen. Omdat het zo’n groot project is, gebeurt de vernieuwing in 2 fasen. De laatste bewoners van fase 1 verhuizen in april naar nieuwe sociale woningen aan de Stalinsstraat. Die straat wordt trouwens door het district heraangelegd. De werken starten in september 2017 en zullen tegen 2021 afgerond zijn.

Jos van Geellaan

Ook de sociale woonwijk achter het AZ Monica, aan de Jos van Geellaan en de Stevenslei, wordt vernieuwd. Woonhaven, AZ Monica, stad Antwerpen en district Deurne ontwikkelden hiervoor samen een masterplan.
Er gebeurt een herverdeling van de gronden, zodat het ziekenhuis een nieuwe vleugel kan bouwen, Woonhaven haar nieuwe woningen kan inplanten en er ook plaats is voor een buurtpark. Op de plek waar het buurtpark en de nieuwe vleugel van het ziekenhuis komen, start Woonhaven in de lente met de sloop van de zeven gebouwen. Begin 2019 zorgt Woonhaven voor de verdere vernieuwing van de wijk, zodat er eind 2024 terug 250 sociale huurwoningen zullen zijn. 

Meer info

Woonhaven Antwerpen
tel. 03 213 67 06
info@woonhaven.be
www.woonhaven.be