Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Joost Joossen

Nieuwe toekomst voor groene zone Gallifortlei

Stad Antwerpen en district Deurne zetten in op een kwalitatieve verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne-Noord. Er zijn plannen voor bijkomende scholen en sportvoorzieningen. Bovendien wordt de beschikbare groene open ruimte beter ingericht om aan alle noden van de buurt te voldoen.

Proejctgebied

Waarom dit project?

Stad Antwerpen en district Deurne willen de woon- en leefomgeving in de wijk Deurne Noord verbeteren. Naast ruimte voor groen volgens de richtlijnen uit het groenplan, moet er ook plaats zijn voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en sportvoorzieningen. Hiervoor wordt ruimte gemaakt in het Fabioladorp. Hierdoor blijft niet alleen de groene hondenloopzone gevrijwaard, maar wordt het ook toegankelijker voor iedereen en ontstaat er een kwalitatieve groene verbinding tussen het Bisschoppenhofpark en de Bremweide.

De 4 doelstellingen op een rijtje

1/ De site als strategische blauwgroene ruimte
Met deze wijziging van de bestemming wil de stad de publieke groene ruimte behouden en kwalitatief verbeteren. Daarnaast is de locatie ook belangrijk voor opvang van water uit de omgeving.

2/ De site als verdichtings- en vernieuwingslocatie
Dankzij de goede verbindingen van het openbaar vervoer, de nabijheid van groene ruimte en de grootte kan het zuidelijk deel van het gebied beter benut worden. Onderbenutte percelen worden beter ingezet en er zal meer mogelijk worden op minder ruimte.

3/ Ruimte-efficiëntie als randvoorwaarde
De stad probeert de open ruimte zo weinig mogelijk in te nemen door te pleiten voor gedeeld ruimtegebruik en de ingenomen oppervlakte van de bestaande groenzone te compenseren. Voorbeelden zijn de speelplaats binnen de openbare groene ruimte of een schoolsporthal die ook gebruikt wordt als buurtsporthal.

4/ Open en toegankelijke groene ruimte met goede verbindingen
Er moet een verbinding zijn tussen de Bremweide en de Gallifortlei. Bovendien moet een groene zone met publieke voorzieningen vlot bereikbaar zijn voor  bewoners en gebruikers. Daarom moeten er bijkomende doorsteken komen, o.a. vanuit de Ter Rivierenlaan en Bosuil.

Geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig

In een eerdere fase leek de beste oplossing een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP op te maken. Dat is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan. Er was al een proces- en startnota opgemaakt, maar na meer onderzoek werd duidelijk dat er een betere oplossing is.

De stad zal de groene ruimte aan de Gallifortlei behouden zoals ze nu is en de ruimte voor een school en sporthol voorzien vlak naast de groene zone. Hiervoor onderneemt AG VESPA de nodige stappen. Een RUP is in dit geval niet nodig.

Plangebied school en sporthal Gallifortlei

Tijdelijke invullingen voor de school en de sporthal

In afwachting van de bouw van de nieuwe school en sporthal voorziet de stad een tijdelijke sporthal en tijdelijke schoolunits. Een sportballon op de site van de Bosuil is moeten wijken als gevolg van de recente uitbreiding van de voetbalclub. Daarom werd de nieuwe constructie tijdelijk aan de Gallifortlei geplaatst. De sportballon kan dan gebruikt worden door de scholen in de omgeving en tijdelijk tegemoetkomen aan het tekort aan overdekte sportruimte in Deurne Noord.

Daarnaast worden tijdelijke klasunits voorzien voor het Stedelijk Lyceum Lakbors. De vestiging van het Stedelijk Lyceum aan de Lakborslei verkeert in een slechte staat. Een renovatie- en uitbreidingsproject van de hele site werd opgestart in samenwerking met AG VESPA. Het AG Stedelijk Onderwijs voorziet een tijdelijke huisvesting met gehuurde mobiele units ter hoogte van het terrein aan de Alfons Schneiderlaan. Het tijdelijke schoolgebouw zal klaar zijn tegen het einde van 2019, voor ingebruikname vanaf januari 2020 voor de duur van de renovatie van de school, alles samen zo'n 2 jaar. Hierdoor is de bruikbare oppervlakte van de hondenweide iets kleiner en wordt de huidige toegang tot de hondenweide via de Alfons Schneiderlaan gewijzigd: het toegangspoortje wordt verplaatst.

De tijdelijke sportballon op het plangebied van RUP Gallifortlei

Verwante info: