Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Het groen rondom de Drie Torekens in Deurne.

Ontdek het Groenplan voor Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne maakten een visie op voor het groen in Deurne. Het Groenplan Deurne omvat een gewenste groenstructuur die verbindingen legt tussen bestaande groene plekken, concrete handvaten om kwalitiatief te vergroenen en een groenfiche per wijk in Deurne. 

Een groenplan voor Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen in Deurne dat er vandaag al is én het kwalitatief te versterken, is er een visie onder de noemer 'Groenplan Deurne'. 

In het Groenplan wordt het groen in het district omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. Zo worden de mogelijke nieuw in te richten plekken en verbindingen vastgesteld die de groenstructuur van Deurne kunnen vervolledigen. In enkele fiches voor 12 wijken in Deurne zijn een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt. 

Deurne samen vergroenen

Het plan wil alle Deurnenaars motiveren om zelf mee aan de slag te gaan om het district te vergroenen en zo leefbaarder te maken. Naast de structurele  aanpak zijn er namelijk ook verschillende kleinschalige verbeteringen mogelijk zoals (voor)tuinen ontharden en vergroenen, groene daken of gevels voorzien, laanbomen beschermen, speelplaatsen en pleinen vergroenen, enzovoort. 

Om je op weg te helpen, plaatsen we in september 2021 per wijk infopanelen met meer informatie over het groen in jouw wijk. Daarnaast zal dan ook de buurtmobiel worden ingezet om al jouw vragen over vergroenen en ontharden te laten beantwoorden door onze groenexperten. Wanneer en waar precies je in de buurtmobiel terecht kan, zal je ontdekken hier en op de infopanelen.

Wat zijn de stappen?

Dit Groenplan is opgemaakt in verschillende fasen:

  • Analyse
  • Visie
  • Definitief ontwerp 

Uit de analyse bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat Deurne ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groende lanen. Er werden ook enkele knelpunten en opportuniteiten van het groen areaal per wijk in beeld gebracht.

Na de analyse werd de visie opgemaakt en in mei 2021 werd uiteindelijk het definitief Groenplan Deurne goedgekeurd door de stad Antwerpen en district Deurne.

Van overkoepelend naar lokaal Groenplan

De stad schreef haar visie op het groen in Antwerpen neer in een Groenplan dit stadsbrede Groenplan werd goedgekeurd in februari 2017 en wordt nu stap voor stap uitgerold voor de districten, in overleg met de betrokken districtsbesturen. Deurne was als eerste aan de beurt.

Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3

Meer info

Meer info over het Groenplan Deurne en het overkoepelende Groenplan vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Verwante info: