Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Frans Van Heymbeecklaan

Ontharden Frans Van Heymbeecklaan

De Frans Van Heymbeecklaan is een interessante straat om het verkoelend effect van landschap Ertbrugge terug in Deurne te brengen. Daarom willen stad Antwerpen en district Deurne i.s.m. ‘GruunRant Onthardt!’ deze straat deels ontharden en vergroenen.

Ontharding door stad Antwerpen en district Deurne i.s.m. GruunRant Onthardt

Om de groenzones van stad Antwerpen te verbinden en te versterken, heeft de stad een groenplan uitgewerkt. Zo garandeert de stad meer waardevol groen.

Groen oogt niet enkel mooi, het zorgt ook voor koelere steden, minder wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit.

Kortom, het groenplan werkt toe naar een aangenamere leefomgeving voor ons allemaal.

Het onderzoek bij het opmaken van het groenplan toont aan dat het landschap Ertbrugge een verkoelend effect kan hebben op Deurne. Dat verkoelend effect gaat nu grotendeels verloren door de verharding in de omliggende straten.

Keuze straat

Er is gekozen om de Frans Van Heymbeecklaan deels te ontharden en te vergroenen, omdat:

 • ze de huidige wateroverlast via dit onthardingsproject kunnen aanpakken;
 • hier een ‘Grote Routepad’ loopt en ze daardoor het recreatieve karakter van de straat kunnen versterken;
 • ze de private, verharde voortuinen ook kunnen ontharden;
 • de aanwezigheid van scholen en kinderopvang het ontwerpteam uitdaagt om de straat kindvriendelijker te maken;
 • deze straat een ‘standaard’ profiel heeft en dit inzichten geeft voor toekomstige projecten.

Heraanleg fase 1 – tijdelijke herinrichting

Wat gaat er precies gebeuren?

 • Aan het kruispunt met de Schotensesteenweg komt een rijbaanversmalling.
 • Voetpaden ontharden en vergroenen, waar mogelijk.
 • Aan het kruispunt met de Albert Spietaelslaan en de Petrus de Beuckelaerlaan komen er aan beide zijden voetpaduitstulpingen. Deze uitstulpingen versmallen de rijbaan en hebben dankzij de asverschuiving een snelheidsremmend effect.
 • Aan het kruispunt met de Ruggeveldlaan komt een rijbaanversmalling.

Deze ingrepen verhogen de verkeersveiligheid en zorgen daarnaast voor een eerste fase van ontharding in de straat. Bekijk het plan ‘heraanleg fase 1’ hier.

Het ontwerpteam werkt intussen verder aan het plan voor de volledige heraanleg waarbij ook de riolering vernieuwd wordt. Zodra dit plan klaar is, stelt het projectteam dit aan de bewoners voor.

Timing en fasering tijdelijke herinrichting

De werken starten op dinsdag 4 oktober. Het einde is voorzien op donderdag 27 oktober 2022.

 • Fase 1
  Locatie: Schotensesteenweg – kruispunt Albert Spietaelslaan/Petrus de Beuckelaerlaan
  Voorziene timing: 4-12 oktober
 • Fase 2
  Locatie: kruispunt Albert Spietaelslaan/Petrus de Beuckelaerlaan – Ruggeveldlaan
  Voorziene timing: 12-27 oktober

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien, waardoor de zijstraten bereikbaar blijven. De afgesloten enkelrichtingsstraten worden tijdelijk dubbelrichting gemaakt, zodat plaatselijk verkeer in en uit de straat kunnen rijden.

Na de werken worden de parkeerstroken afgebakend met belijning. Zo is het duidelijk waar parkeren toegestaan is.

De timing kan wijzigen door weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Proefopstelling

Bewoners werkten samen met het projectteam het project verder uit. Vanuit het participatietraject ontstond het idee om, in combinatie met de tijdelijke vergroening, ook éénrichtingsverkeer uit te testen. 

Om het effect van de proefopstelling te kunnen meten, werd de straat vergroend en éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs.

Hiermee kon de leefbaarheid in de straat geëvalueerd worden en gaf de invoering van enkelrichting extra ruimte voor vergroening.

Wat is er gebeurd?

 • het straatbeeld vergroenen met grasmatten, bloem- en boombakken;
 • groenvak aan het kruispunt met de Petrus De Beuckelaerlaan omvormen tot een mini parkje;
 • straatprofiel versmallen met enkele schuine parkeervakken om de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze parkeerplaatsen te testen;
 • éénrichtingsverkeer vanaf de Schotensesteenweg richting Ruggeveldlaan.

Bekijk het ontwerp van de proefopstelling hier.

Evaluatie proefopstelling

De proefopstelling werd gunstig geëvalueerd door de bewoners, gebruikers en handelaars.

Daarom blijft de proefopstelling behouden – mits enkele aanpassingen – tot ‘heraanleg fase 1’ start in het voorjaar van 2022.

Bekijk de resultaten van de bevraging hier.

Participatiemoment: presentatie en verslag

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be