Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Bloemen in de straatSigrid Spinnox

Ontharden Frans Van Heymbeecklaan

De Frans Van Heymbeecklaan is een interessante straat om het verkoelend effect van landschap Ertbrugge terug in Deurne te brengen. Daarom willen de stad Antwerpen en district Deurne i.s.m. ‘GruunRant Onthardt!’ deze straat deels ontharden en vergroenen.

Ontharding door stad Antwerpen en district Deurne i.s.m. GruunRant Onthardt

Om de groenzones van de stad Antwerpen te verbinden en te versterken, heeft de stad een groenplan uitgewerkt. Zo garandeert de stad meer waardevol groen.

Groen oogt niet enkel mooi, het zorgt ook voor koelere steden, minder wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit.

Kortom, het groenplan werkt toe naar een aangenamere leefomgeving voor ons allemaal.

Ontharden in Deurne

Het onderzoek bij het opmaken van het groenplan toont aan dat het landschap Ertbrugge een verkoelend effect kan hebben op Deurne. Dat verkoelend effect gaat nu grotendeels verloren door de verharding in de omliggende straten.

De Jaak Van Rillaarlaan, Karel Van Overmeirelaan en Frans Van Heymbeecklaan zijn de meest interessante straten om het verkoelend effect van Ertbrugge terug in Deurne te brengen.

Daarom willen de stad Antwerpen en district Deurne in samenwerking met ‘GruunRant Onthardt!’ één van deze omliggende straten deels ontharden en vergroenen. Het project zal in verschillende fases verlopen.

Keuze straat

In september 2020 bezorgden buurtbewoners hun suggesties en ideeën via een bevraging. Op 13 oktober 2020 volgde een participatiemoment. Buurtbewoners kregen informatie over het project en bespraken in kleine groepjes de kansen en bezorgdheden, de argumenten voor of tegen de keuze van een bepaalde straat en de noden om dit project verder uit te werken.

Stadsdiensten overwogen alle argumenten van de buurtbewoners en kozen ervoor om de Frans Van Heymbeecklaan deels te ontharden en te vergroenen, omdat:

  • ze de huidige wateroverlast via dit onthardingsproject kunnen aanpakken;
  • hier een ‘Grote Routepad’ loopt en ze daardoor het recreatieve karakter van de straat kunnen versterken;
  • ze de private, verharde voortuinen ook kunnen ontharden;
  • de aanwezigheid van scholen en kinderopvang het ontwerpteam uitdaagt om de straat kindvriendelijker te maken;
  • deze straat een ‘standaard’ profiel heeft en dit inzichten geeft voor toekomstige projecten.

Proefopstelling

De afgelopen maanden hebben bewoners, samen met het projectteam, het project verder uitgewerkt. Vanuit het participatietraject ontstond het idee om, in combinatie met de tijdelijke vergroening, ook éénrichtingsverkeer uit te testen. 

Om het effect van de proefopstelling te kunnen meten, wordt in de week van 2 augustus 2021 voor een periode van 3 maanden de straat vergroend en éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs.

Hiermee kan de leefbaarheid in de straat geëvalueerd worden en geeft de invoering van enkelrichting extra ruimte voor vergroening.

Wat gaat er gebeuren?

  • het straatbeeld vergroenen met grasmatten, bloem- en boombakken;
  • groenvak aan het kruispunt met de Petrus De Beuckelaerlaan omvormen tot een mini parkje;
  • straatprofiel versmallen met enkele schuine parkeervakken om de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze parkeerplaatsen te testen;
  • éénrichtingsverkeer vanaf de Schotensesteenweg richting Ruggeveldlaan.

Bekijk het ontwerp van de proefopstelling hier.

Evaluatie proefopstelling

Het projectteam evalueerde met de bewoners, gebruikers en handelaars de proefopstelling aan de hand van een bevraging. Bekijk de resultaten van de bevraging hier.

Omdat de proefopstelling gunstig geëvalueerd werd, blijft deze behouden – mits enkele aanpassingen – tot ‘heraanleg fase 1’ start in het voorjaar van 2022. Het plan ‘heraanleg fase 1’ kan je begin 2022 hier bekijken.

Infomomenten en participatie

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be