Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Van den HauteleiGoogle

Resultaten bevraging proefproject schoolstraat – Van den Hautelei

Stedelijke basisschool Tip Top streeft naar een verkeersveilige schoolomgeving en bevraagt buurtbewoners, leerlingen, schoolouders en medewerkers naar hun bevindingen rond de tijdelijke schoolstraat.

Stedelijke basisschool Tip Top streeft naar een verkeersveilige schoolomgeving. Daarom voerde de school, in samenspraak met stad Antwerpen en district Deurne, in oktober 2021 een tijdelijke schoolstraat in de Van den Hautelei in, tussen de Jaak Embrechtsstraat een de Karel Govaertsstraat. Om een vlotte verkeerscirculatie te garanderen, werd de rijrichting van de Karel Govaertsstraat omgekeerd.

Indien gewenst kan de school de schoolstraat verder zetten.
Hoe heb jij als buurtbewoner, leerling, schoolouder of medewerker van de school de tijdelijke schoolstraat beleefd?

Resultaten bevraging

Klik hier om de resultaten te bekijken.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be