Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Trage wegen in Deurne

Trage wegen in Deurne

Het district Deurne maakt samen met Trage Wegen vzw, Regionaal Landschap de Voorkempen en de stad Antwerpen een plan op voor de trage wegen. Om dit te realiseren kon iedereen voorstellen en suggesties doen. Momenteel zijn de trage wegen geïnventariseerd.

Trage wegen

Veel Deurnenaars gebruiken vandaag al trage wegen. Vaak onbewust. Paden en wegen in parken, steegjes, fiets- en wandelbruggen, veerponten en zelfs doorgangen van gebouwen zijn trage wegen. Via die verbindingen geraken voetgangers en fietsers op een kortere en aangenamere manier op hun bestemming.

Met het project 'Trage wegen' willen we ervoor zorgen dat Deurnenaars onbezorgd kunnen fietsen en wandelen langs gezonde, veilige en aangename plekken. We werken verder op de inzichten uit het Groenplan Deurne. 

Er komen ook trage wegen bij. Denk maar aan ambitieuze projecten zoals de Parkbrug aan Park Spoor Noord of in ’t Groen Kwartier of Groen Zuid waar fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen. 

Om dit netwerk van trage wegen verder uit te bouwen, zoekt het district Deurne nog enthousiaste inwoners die al wandelend of fietsend deze wegen mee op de kaart willen zetten. 

Klik hier om de presentatie over de trage wegen te lezen.

De inventarisaties zijn klaar

Na maanden hard werk van veel vrijwilligers is Trage Wegen vzw erin geslaagd om de trage wegen op de kaart van Antwerpen te zetten. Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt. Zonder jullie zou dit nooit gelukt zijn. 

Nu is het aan Trage Wegen vzw om deze info te vertalen in een leesbare en overzichtelijke kaart. Daarvoor wordt de online inventaris afgesloten en kan er ook niet meer geïnventariseerd worden met de app. De huidige stand van zaken kan u al bekijken op onze online werkkaart: ​www.tragewegen.be/antwerpen
(doorklikken naar 'In kaart').

! Opgelet !
Deze kaart is nog geen perfecte weergave van het eindresultaat. De ingetekende trage wegen kunnen wat afwijken van de werkelijkheid en nieuwe trage wegen kunnen tijdens het inventariseren al eens verschillende kanten opspringen door verstoorde GPS-signalen. Dit kan dus een vreemd beeld geven op de werkkaart. Op de definitieve kaart zullen deze effecten weggewerkt zijn.

Ziet u toch nog belangrijke tekortkomingen of aanvullingen? Dan kan u dat laten weten via het online formulier onder de werkkaart.

Hoe gaat het nu verder?

  • Voorjaar 2019

Na de opmaak van de evaluatiekaart van de trage wegen in Antwerpen gaat Trage Wegen vzw op verkenning langs de meest bijzondere trage wegen in ieder district of deelgebied. Deze wandelingen zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2019 en gebruiken ze om lokale noden en knelpunten rond de trage wegen naar boven te brengen. Op basis van deze wandelingen en bijhorende bevragingen maken wij advieskaarten op als basis voor de evaluatieronde die daarop volgt. 

In deze periode werken ze ook verder op samenwerkingen met bestaande initiatieven waarin trage wegen een rol spelen. Deze zetten ze mee op de kaart en betrekken ze mee in het stadsbrede verhaal. 

  • Zomer 2019

In de zomerperiode zal Trage Wegen vzw in ieder district of deelgebied MAP-IT sessies organiseren. Daarbij zitten ze met geïnteresseerde Antwerpenaars rond de tragewegenkaart van het betreffende gebied. Daarop worden missing-links, knelpunten en aandachtspunten aangeduid. Deze informatie verwerken ze vervolgens tot adviezen voor het district en de stad.

  • Najaar 2019

Zoals elk jaar in oktober organiseert Trage Wegen vzw ook volgend jaar weer de Dag van de Trage Weg. Tijdens dit weekend zetten ze de kwaliteiten van de trage wegen in Antwerpen graag in de kijker. In 2019 willen ze dat groots aanpakken voor Antwerpen.

Zet u graag de trage wegen mee in de kijker of vindt u dat de trage wegen in uw buurt wel wat extra aandacht verdienen? Laat het weten via antwerpen@tragewegen.be. Zo kunnen de initiatieven gebundeld worden en wordt er samen gewerkt aan een sterk netwerk van trage wegen in de stad.

Hebt u zelf nog een geweldig idee voor de Dag van de Trage Weg in 2019? Laat het zeker weten en staat uw wandeling misschien al op de kaart voor volgend jaar.

Meer info

Wilt u meer info over het project, hebt u concrete vragen over trage wegen of bent u benieuwd hoe u uzelf kan inzetten voor de trage wegen in Antwerpen? U kan Trage Wegen vzw  contacteren via antwerpen@tragewegen.be. Meer info via www.tragewegen.be/antwerpen

Volg en discussieer mee in de facebookgroep Trage Wegen Antwerpen.
Hebt u een leuke foto? Deel hem op instagram met de hashtag tragewegenantwerpen.

Dit is een project van Trage Wegen en Regionaal Landschap de Voorkempen in opdracht van stad Antwerpen.

Verwante info: