Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
De ideale tuinstraat

Van Hovestraat wordt een tuinstraat

Met ‘Antwerpen Breekt Uit’ willen stad Antwerpen, district Borgerhout en district Deurne stukken van de Van Hovestraat door groen of door waterdoorlatende materialen vervangen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

De Van Hovestraat is een straat met woonkarakter, gelegen op de grens van Deurne en Borgerhout. De straat is bijna volledig verhard, met enkele (fruit)bomen met groene boomspiegels. Het Muggenberghof met groene binnentuin is toegankelijk vanuit de straat. Door de oriëntatie is er een zon- en een schaduwkant.

Infomomenten met bewoners

Bewoners worden nauw betrokken bij het heraanlegproces. Er worden verschillende workshops en participatie- en infomomenten georganiseerd:

  • Bevraging. In mei 2021 werd bij de start van het participatietraject een eerste leefbaarheidsbevraging georganiseerd.
  • Participatiemoment. Op donderdag 2 december 2021 kregen bewoners meer informatie over het project ‘Antwerpen Breekt Uit’ (ABU). Bewoners dachten mee na over hoe de straat er in de toekomst uit zou kunnen zien. De ontwerpster gebruikt deze input om een projectdefinitie en concept op te maken. Dit conceptplan stelt het projectteam midden 2022 voor aan de bewoners.
  • Participatiemoment. Op dinsdag 21 juni 2022 lichtte het projectteam de projectdefinitie en het schetsontwerp toe. Aanwezigen konden feedback geven op het schetsontwerp. De ontwerper gebruikt deze nieuwe input om het voorontwerp op te maken. Dit ontwerp stelt het projectteam in het najaar van 2022 graag voor.
  • Infomoment. Op donderdag 11 mei 2023 lichtte het projectteam het voorontwerp toe. Aanwezigen konden feedback geven. Het projectteam bekijkt welke voorstellen er opgenomen kunnen worden in het definitief ontwerp.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be 
www.antwerpenmorgen.be – project ‘Antwerpen Breekt Uit’

Met participatie van water-link in samenwerking met Aquafin.

Verwante info: