Wouter Haecklaan

Verkeersveilige Wouter Haecklaan

Het wandelpad aan de Wouter Haecklaan is aan vernieuwing toe. Ook komt er een nieuw fietspad in functie van de toekomstige fietsostrade tussen Antwerpen en Wommelgem. Stad Antwerpen en district Deurne willen tegelijkertijd de verkeersveiligheid in de Wouter Haecklaan verbeteren met verschillende ingrepen. 

Ontwerp

Begin juli 2017 heeft het district Deurne en de stad Antwerpen de buurtbewoners geïnformeerd over de plannen voor de herinrichting van de Wouter Haecklaan.  Het huidige wandelpad wordt vernieuwd en er komt een nieuw fietspad in functie van de toekomstige fietsostrade tussen Antwerpen en Wommelgem. Stad Antwerpen en district Deurne willen tegelijkertijd de verkeersveiligheid in de Wouter Haecklaan verbeteren met verschillende ingrepen.

Op 12 januari 2018 is het definitieve ontwerp goedgekeurd. De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer. 

Het definitieve ontwerp kan u hier bekijken of onderaan deze pagina downloaden. (let op: u moet wel inzoomen om het plan duidelijk te zien).

Nieuw wandelpad en fietspad

Om het fietscomfort te verhogen komt er in de Wouter Haeckstraat een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed in rode asfalt tussen de bomen. Het fietspad is onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Deze fietsostrade loopt vanop het Ringfietspad, via de Collegelaan naar de Wouter Haecklaan en zo verder door langs de E313 naar de fietstunnels onder het rond punt van Wommelgem.

Het nieuwe fietspad takt aan op de zijstraten en krijgt een voorlopige oversteekplaats naar de Vaartweg toe. Tegen 2020 komt er een fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg. Zo kunnen fietsers zonder hinder van het verkeer de Sterckshoflei kruisen.

Ook het wandelpad wordt heraangelegd, het komt tussen het nieuwe fietspad en de rijweg te liggen. Langs het pad komt er nieuwe verlichting en zitbanken. De huidige haag, die op sommige plaatsen tussen het wandelpad en de rijweg staat, verdwijnt. Met de herinrichting zullen er 4 bomen verdwijnen, maar er komen in totaal 31 nieuwe bomen bij.

Verkeersveiligheid in de straat

Samen met de aanleg van het fietspad en het wandelpad worden er in de straat enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen.  De parkeerstrook aan de kant van het wandelpad schuift iets op zodat de rijbaan smaller wordt. Parkeren aan beide kanten van de straat, langsparkeren aan de kant van de huizen en dwarsparkeren aan de kant van het wandelpad, blijft ook na de herinrichting mogelijk.

Aan alle zijstraten wordt een verkeersplateau voorzien zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken en het autoverkeer moet vertragen. Aan deze oversteken worden nieuwe bomen voorzien.

Het moeilijke oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger en comfortabeler. De huidige vijf rijstroken worden ter hoogte van dit oversteekpunt herleid tot twee maal één rijstrook per rijrichting en maken plaats voor een middeneiland.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be