Ter Heydelaan

Vernieuwing en onderhoud tramsporen Ter Heydelaan

De Lijn werkt momenteel aan de noodzakelijke vernieuwing en onderhoud van de tramsporen in de Ter Heydelaan. Vanaf 9 september 2019 zal de volgende fase van de werkzaamheden starten. Deze loopt van de Ter Heydelaan-Alfons Schneiderlaan tot aan de Ruggeveldlaan-Jaak Van Rillaerlaan. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken midden december afgerond.

Werken tramsporen

De Lijn werkt momenteel aan de noodzakelijke vernieuwing en onderhoud van de tramsporen in de Ter Heydelaan. Zo leggen ze bijvoorbeeld grindgazon aan waardoor er niet alleen meer groen, maar ook minder geluidsoverlast in de straat zal zijn. De Lijn vindt duurzaamheid en een aangename leefomgeving immers erg belangrijk.

Nieuwe fase

Vanaf 9 september 2019 zal de volgende fase van de werkzaamheden opgestart worden. Deze loopt van de Ter Heydelaan-Alfons Schneiderlaan tot aan de Ruggeveldlaan-Jaak van Rillaerlaan. Hier sluiten we aan op het reeds vernieuwde spoor van enkele jaren geleden.

Overdag werken

Om de impact naar de buurtbewoners te beperken, zal hoofdzakelijk overdag gewerkt worden. Echter dient de aannemer ook een 12-tal nachten te werken om enkele cruciale punten in de vernieuwing zonder grote hinder voor het tramverkeer uit te kunnen voeren. Spijtig genoeg zijn deze werkzaamheden overdag niet mogelijk. De opéénvolgende nachtelijke werkzaamheden zullen 2 à 3 nachten zijn, afhankelijk van het soort werk.

Impact op dienstverlening

Deze werkzaamheden hebben natuurlijk ook wel impact op onze dienstverlening en op de verkeerssituatie.
Tramlijn 5 moet gedurende de periode van de werken over één spoor rijden voor de beide richtingen. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in twee fasen:

Fase 1:

  • Vanaf het kruispunt Ter Heydelaan-Alfons Schneiderlaan tot ongeveer 50 meter voor de bocht Ter Heydelaan-Ruggeveldlaan, dit vanaf 9 september tot en met 25 oktober (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).
  • Dit heeft tot gevolg dat de haltes Deurne Hermans (beide richtingen) tijdelijk niet bediend worden. Reizigers kunnen ofwel terecht aan de haltes Deurne Antwerp Stadion of de haltes Deurne Ruggeveldlaan.
  • Het autoverkeer moet plaatselijk omrijden, want het kruispunt Ter Heydelaan-André Hermanslaan wordt tijdelijk afgesloten gedurende deze fase van de werken.

Fase 2

  • Van 50 meter voor de bocht Ter Heydelaan-Ruggeveldlaan, tot aan Ruggeveldlaan-Jaak Van Rillaerlaan, dit vanaf 28 oktober tot en met 6 december (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden). 
  • Hierdoor zullen de haltes van Deurne Ruggeveldlaan (beide richtingen) tijdelijk niet bediend worden. Reizigers kunnen terecht aan de haltes Deurne Hermans en Deurne Van Overmeire.
  • Het autoverkeer dient plaatselijk om te rijden, omdat zowel het kruispunt Ruggeveldlaan-Eugene Fahylaan als het kruispunt Ruggeveldlaan-Antoon Van Den Bosschelaan afgesloten zullen worden gedurende deze fase van de werken.

Uit veiligheidsoverwegingen zullen de oversteken voor voetgangers en fietsers gelegen in de
werfzones, tijdens deze periodes, afgesloten worden. Een bewegwijzering naar de dichtst bijzijnde
oversteek zal voorzien worden. We vragen uitdrukkelijk om deze veiligheidsmaatregel te respecteren en de trambedding onder geen bedding over te steken.

Timing

Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken van de trambedding midden december afgerond, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De Lijn doet er in tussentijd alles aan om de hinder voor  de buurtbewoners tot een minimum te beperken. 

Meer info

tel. 03 218 14 11
www.delijn.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!