Woonerf StalinsstraatSigrid Spinnox

Woonerven in Deurne

In Deurne worden steeds meer straten ingericht als woonerf. Deze zones hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken. Bekijk ze hieronder.

Kenmerken woonerf

 • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
 • Spelen is er eveneens toegelaten.
 • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien extra voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Maximale snelheid

 • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.

Parkeren

 • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
 • Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers, vooral voor fietsers en voetgangers. Antwerpen pakt het foutparkeren daarom actief aan via GAS-boetes, uitgeschreven door de politie of door parkeertoezichters.

De wettekst vindt u op de website van www.mobielvlaanderen.be.

Bord aanvang woonerf
1|2
Bord einde woonerf
1|2

Woonerven in Deurne

 • Zwarte Arendlaan
 • Schindestraat
 • Blivensstraat
 • Stalinsstraat
 • Hertstraat
 • Coeveltstraat​
 • Deurne-Dorp Noord
 • Deurne-Dorp Zuid na heraanleg (start voorzien in november 2020)
 • De Bisthovenlei
 • De Mansstraat

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76 
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be