Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Woonerf StalinsstraatSigrid Spinnox

Woonerven in Deurne

In Deurne worden steeds meer straten ingericht als woonerf. Deze zones hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken. Bekijk ze hieronder.

Kenmerken woonerf

 • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
 • Spelen is er eveneens toegelaten.
 • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien extra voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Maximale snelheid

 • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.

Parkeren

 • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
 • Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers, vooral voor fietsers en voetgangers. Antwerpen pakt het foutparkeren daarom actief aan via GAS-boetes, uitgeschreven door de politie of door parkeertoezichters.

De wettekst vind je op de website van www.mobielvlaanderen.be.

Bord aanvang woonerf
1|2
Bord einde woonerf
1|2

Woonerven in Deurne

Enkele voorbeelden van woonerven in Deurne:

 • Zwarte-Arendlaan
 • Schindestraat
 • Blivensstraat
 • Stalinsstraat
 • Hertstraat
 • Coeveltstraat​
 • Deurne-Dorp Noord
 • Deurne-Dorp Zuid 
 • De Bisthovenlei
 • De Manstraat
 • Koraalplaats
 • ...

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76 
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be