Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Bord zone 30

Zones 30 in Deurne

  

Zones 30 voor betere leefbaarheid en meer verkeersveiligheid

Stad Antwerpen doet momenteel een uitrol van zones 30 waarbij maandelijks minimaal twee nieuwe zones 30 of uitbreidingen ervan in een van de districten worden opgestart. Stadsbreed komen er op die manier minstens twintig nieuwe zones per jaar bij.

De stad wil met een lagere, veilige rijsnelheid in woonstraten een aangenaam woonklimaat garanderen, een betere verstandhouding tussen alle weggebruikers, minder luchtvervuiling en verkeerslawaai, een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer. Studies tonen bovendien aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met 1 km/u kan leiden tot 3% minder ongevallen en 5% minder verkeersslachtoffers.

Naast de invoer van de nieuwe zones worden ook infrastructurele maatregelen genomen om de lagere snelheid af te dwingen. Dat vooral in straten met een breed wegprofiel en in de schoolomgevingen.

Voor een overzicht van alle zones 30 in Deurne, klik hier.

Nieuwe zones

Oude Bosuilbaan

Deze zone bevat enkel de Oude Bosuilbaan zelf.  

Omgeving Fredegandus van Rielstraat

Deze zone wordt begrensd door de Ruggeveldlaan, Hoogveld (inclusief), Peter Benoitlaan (inclusief), het stuk Boterlaarbaan ten oosten van de Van Strijdoncklaan (inclusief), de N116 Van Strijdoncklaan – Boterlaarbaan en de grens met de gemeente Borsbeek.

Omgeving Jaak Van Rillaerlaan

Deze zone wordt begrensd door de Ruggeveldlaan, Schotensesteenweg en Eugeen Fahylaan (inclusief).

Uitbreiding van bestaande zones

Omgeving Boekenbergpark en Eksterlaar

De bestaande zone 30 ‘Unitaswijk’  wordt uitgebreid tot een nieuwe zone. Deze nieuwe zone 30 wordt begrensd door de Borsbeeksesteenweg, Drakenhoflaan, Boekenberglei, Dascottelei, Florent Pauwelslei, Boterlaarbaan, Van Strydoncklaan en de grens met de gemeente Borsbeek.

Kronenburg

De Bisschoppenhoflaan, N129 (Schijnpoortweg - Burgemeester Gabriël Theunisbrug), Vaartdijk en Merksemsesteenweg zijn de grenzen van deze zone 30.

Nieuwe Donk

De nieuwe, uitgebreide zone 30 wordt begrensd door de Ruggeveldlaan, Boterlaarbaan, Sterckshoflei en de E313.

Jozef Nellenslei

De bestaande zone 30 wordt uitgebreid, grenzen worden gevormd door De Gryspeerstraat, Lakborslei en Ten Eekhovelei.

Omgeving Confortalei

De bestaande zones 30 ‘De Bisthovenlei’ en ‘Bisschoppenhoflaan’ worden uitgebreid en geclusterd. De nieuwe zone 30 ‘omgeving Confortalei’ wordt begrensd door de Bisschoppenhoflaan, Jan Welterslaan, Gallifortlei, Ter Heydelaan, Te Couwelaarlei en Lakborslei.

Omgeving Ter Rivierenlaan

De bestaande zones 30 ‘Regenboogwijk’, ‘Omgeving Palinckstraat’ en ‘Omgeving Hallershofstraat’ worden uitgebreid en geclusterd tot de zone 30 ‘Omgeving Ter Rivierenlaan’. Deze nieuwe zone 30 wordt begrensd door de Ter Heydelaan, Ruggeveldlaan, August Van de Wielelei, Turnhoutsebaan, Lakborslei en Te Couwelaarlei (tussen de Lakborslei en de Ter Heydelaan).

Omgeving Muggenberglei

De bestaande zone 30 ‘Kern Deurne Zuid’ wordt na de heraanleg uitgebreid met de Herentalsebaan en geclusterd met de zone 30 ‘Omgeving Muggenberglei’. Deze nieuwe zone 30 wordt begrensd door de Dokter Van de Perrelei, Arthur Matthyslaan, Jozef Verbovenlei, Boekenberglei (deel tussen de Menegemlei en de Dascottelei), Dascottelei, Florent Pauwelslei, Boterlaarbaan, Herentalsebaan (tussen de Luitenant Lippenslaan en de Boterlaarbaan) en de Luitenant Lippenslaan.