Districtscollege Deurne
Districtscollege Deurne

Het districtscollege staat in voor het dagelijkse bestuur van het district. Het districtscollege bestaat uit districtsvoorzitter Tjerk Sekeris en districtsschepenen Freddy Lorent, Ariane Van Dooren, Elke Brydenbach en Karen Maes.

Districtsraad Deurne
districtsraad Deurne
Districtshuis Deurne
Districtshuis Deurne
Budget district Deurne

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...

Districtshuis Deurne
Wapenschild Deurne