MantelzorgpremieFrederik Beyens

Mantelzorgpremie voor senioren in Deurne

Het district Deurne biedt een financiële steun aan personen die een zorgbehoevende senior in hun omgeving bijstaan, een mantelzorgpremie.

Mantelzorg is alle extra zorg die mensen in de directe omgeving geven aan iemand die hulpbehoevend is. Een mantelzorger verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg aan een hulpbehoevende. De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' van het district voor de mantelzorger die instaat voor een kwaliteitsvolle en menswaardige zorg aan een zorgbehoevende van minimum 55 jaar.

De premie bedraagt 120 euro per jaar. Aanvragen kunnen het hele kalenderjaar, maar moeten vóór  15 november ingediend worden.

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden in het reglement.
Een mantelzorgpremie kan u aanvragen via het aanvraagformulier.

Meer info

Seniorenconsulent Deurne
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 08
seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be

Verwante info: