Seniorenraad Deurne

Seniorenraad Deurne

Elk Antwerps district heeft een eigen seniorenraad. Dat is een adviesraad die elke legislatuur opnieuw wordt ingericht. 

Hoe vervult de seniorenraad van district Deurne zijn opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad kan kwalitatieve adviezen geven aan het districtsbestuur. Het districtsbestuur krijgt onder andere dankzij de seniorenraad voeling met wat er leeft bij de senioren.

De seniorenraad:

  • behartigt de belangen van de senior door het districtsbestuur te adviseren.
  • bevordert de contacten en de samenwerking tussen plaatselijke seniorenverenigingen.

De seniorenraad heeft in eerste instantie een adviesfunctie en een rol in de communicatie tussen het werkveld en de overheid. De seniorenraad heeft als opdracht de contacten en samenwerking te bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, de belangen te behartigen van de Deurnse senior en hieromtrent advies te verstrekken of suggesties te doen aan het districtsbestuur.

De seniorenraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. Daarnaast kunnen door de algemene vergadering werkgroepen en commissies met een al dan niet permanent karakter worden opgericht.In juni 2013 werd de nieuwe seniorenraad geïnstalleerd. Er werd een bestuur van acht leden verkozen waarbij rekening werd gehouden met de vertegenwoordiging van drie categorieën: verenigingen, onafhankelijken en professionelen. Momenteel bestaat de seniorenraad uit 36 leden waarvan 21 vertegenwoordigers uit het verenigingsleven, 10 onafhankelijken en 5 professionelen.

Hebt u interesse? Hoe deelnemen?

Stuur een mailtje naar seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be. Uw kandidatuur wordt voorgelegd aan de voorzitter en het bestuur van de seniorenraad, zolang er plaatsen voorradig zijn.

Adviezen en verslagen

Contact

Hebt u vragen voor de seniorenraad, dan kan u hen altijd mailen via seniorenraad.deurne@antwerpen.be.

Ondersteunende dienst

Seniorenconsulent district Deurne
​Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 08
seniorenconsulent.deurne@antwerpen.be

Verwante info: