Gratis cursus reanimeren en werken met een AED-toestel voor sportverenigingen

Gratis cursus reanimeren en werken met een AED-toestel voor sportverenigingen

Naast een goede infrastructuur en gediplomeerde trainers, is een (hart)veilige sportomgeving essentieel voor een aangename sportbeleving. Om haar sportverenigingen hierin te ondersteunen, organiseert het district Deurne EHBO-cursussen rond reanimatie en het gebruik van een AED-toestel. 

Wat moet u doen als iemand met een hartfalen op de grond ligt? Wat doet u in afwachting van professionele hulpverlening? Tijdens het eerste luik van deze praktijkgerichte cursus krijgt u een duidelijk plan van handelen, waarmee u de overlevingskansen van een persoon in nood drastisch verhoogt. Het tweede deel van de avond wordt het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) toegelicht en leert u hiermee werken.

Haal een cursus naar uw club

Trainers, bestuursleden, ploegverantwoordelijken of sympathisanten … deze opleiding is geschikt voor elk lid van uw vereniging. Hebt u minimum 12 geïnteresseerden? Dan kan de cursus in uw clublokaal plaatsvinden. Stuur een mail naar de sportantenne met enkele data in april, mei en/of juni en vermeld zeker de leslocatie. De cursus is gratis, maar u betaalt wel een waarborg van 120 euro. Een cursusmoment duurt drie uur en er is plaats voor 15 deelnemers.

Meer info

Sportantenne
Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 87
sportantenne.deurne@antwerpen.be
gratis (waarborg is 120 euro)