Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox
Sportraad Deurne

Sportraad Deurne

Deurne heeft een eigen sportraad die het districtsbestuur adviseert over het sportbeleid. Elke Deurnse sportclub kan aansluiten bij de sportraad. 

Hoe vervult de sportraad van district Deurne zijn opdracht als adviesorgaan?

De sportraad geeft advies over alles wat met sporten te maken heeft, maar neemt ook initiatieven om de inwoners van Deurne meer aan het sporten te krijgen. Daarnaast steunt de sportraad de verenigingen als ze sportprojecten willen uitwerken.

 • De sportraad adviseert over:
  • sport- en recreatieaangelegenheden;
  • planning en uitbouw van de sportinfrastructuur;
  • beleidsintenties en financieel plaatje sportieve thema's;
  • beleidsdossiers waar sportbelangen in vervat zitten.
 • De sportraad stimuleert activiteiten in de competitie-en recreatiesport.
 • De sportraad ondersteunt manifestaties georganiseerd door aangesloten clubs
 • De sportraad overlegt met sportraden van andere districten.

De sportraad die op 12 juni 2019 verkozen werd, is een weerspiegeling van het sportverenigingsleven in het district. Deurnse sportverenigingen kunnen zich aansluiten bij de sportraad. De raad bestaat uit professionelen/deskundigen en vertegenwoordigers van sportverenigingen. De raad van bestuur leidt deze sportieve denktank. Momenteel zijn er meer dan veertig Deurnse sportclubs aangesloten. Enkele afgevaardigden zetelen ook in de stedelijke sportraad. 

Bestuursleden nemen het vrijwillige engagement op om de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen in adviezen naar de lokale overheid. Daarnaast zijn zij ook aanspreekbaar voor alle leden en helpen bij evenementen waarbij veel sportverenigingen betrokken zijn. Kortom, bestuursleden van de sportraad zijn actieve netwerkers met een hart voor de sport en voor Deurne.

Contact

Heb je vragen voor de sportraad? Wil jouw club aansluiten bij de sportraad? Neem dan contact op via sportraad.deurne@gmail.com.

Verwante info: