Subsidie inbraakpreventie voor verenigingen

Subsidie inbraakpreventie voor verenigingen in Deurne

Het district Deurne ondersteunt verenigingen als zij preventieve maatregelen nemen om inbraak te voorkomen

Subsidie voor inbraakpreventie

In Deurne zijn er veel verenigingen actief en het districtsbestuur wenst het verenigingsleven te ondersteunen bij inbraakpreventie. Zij kunnen een financiële tussenkomst aanvragen om met techno-preventieve maatregelen hun lokaal functioneel te beveiligen (bv. beveiliging buitendeuren, installatie schrikverlichting, …). Hiervoor vraagt de vereniging vooraf een advies aan bij de lokale politie.

De toelage wordt berekend op basis van de goedkoopste van de drie offertes en er geldt een tussenkomst van 70%. Elke toelage is beperkt tot maximum 1.000 euro per aanvrager en per jaar.

Voor meer informatie over het reglement subsidie inbraakpreventie, klik hier.

Hoe vraagt uw vereniging een subsidie aan?

U dient een aanvraag enkel digitaal in via de verenigingendatabank: 

Bent u nog niet geregistreerd? Deze handleiding legt u haarfijn uit hoe u een account aanmaakt in de verenigingendatabank. 

Meer info 

Sportverenigingen
​Sportantenne Deurne
Districtshuis
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 87
sportantenne.deurne@antwerpen.be

Socio-culturele verenigingen
Cultuurantenne Deurne
Districtshuis 
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 46 46
cultuurantenne.deurne@antwerpen.be

Jeugdverenigingen
Jeugddienst Deurne
Districtshuis 
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 28
jeugddienst.deurne@antwerpen.be

Seniorenverenigingen
Seniorenconsulent Deurne
Districtshuis
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 08
jeugddienst.deurne@antwerpen.be