Subsidie voor werken aan infrastructuur of een project met personeels- en werkingsmiddelen

Subsidie voor werken aan infrastructuur of een project met personeels- en werkingsmiddelen in Deurne


Wil u de locatie van uw vereniging verbeteren, een braakliggend terrein tijdelijk omvormen tot een ontmoetingsplek? Of een project opstarten om de leefbaarheid in Deurne te verbeteren?  Dan kan u tot 10.000 euro subsidie krijgen.

U werkt een project uit dat:

  • de leefbaarheid in Deurne verbetert, 
  • de woonomgeving en het samenleven verbetert in Deurne, 
  • of bewoners actief laat deelnemen aan de samenleving, 
  • tijdens een openbare activiteit  getoond wordt en
  • maximum één jaar duurt.

Project met personeels- en/of werkingsmiddelen

Het project moet een geheel zijn van activiteiten en doelstellingen waar u personeels- of werkingsmiddelen voor nodig hebt buiten uw reguliere werking.

Subsidie voor werken aan infrastructuur

  • U kan het pand of lokaal van uw vereniging aanpassen of verbouwen. Zo kan u het lokaal toegankelijker maken of aanpassen zodat u er meer activiteiten kan organiseren. 
  • U kan een braakliggend terrein of leegstand pand tijdelijk een andere invulling geven. Zo kan u een pand omvormen tot een ontmoetingsplek voor de buurt.

Voor wie en hoeveel?

Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen de subsidie aanvragen. U krijgt maximaal 10.000 euro per project.

Hoe aanvragen?

Er zijn twee projectrondes per jaar:

  • Ronde 1: 1 april is de uiterste aanvraagdatum.
  • Ronde 2: 1 oktober is de uiterste aanvraagdatum.

U vraagt de subsidies aan via de databank voor verenigingen. De aanvraagformulieren staan uiterlijk zes weken vooraf klaar in de databank. Vanaf 2019 is uw district bevoegd, u vindt het aanvraagformulier onder 'districten'. 

Meer info

Stadsmakers Deurne
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 12 
stadsmakers.deurne@antwerpen.be