Toelage scholen: gezonde voeding en kansarmoedebestrijding

Toelage scholen: gezonde voeding en kansarmoedebestrijding

District Deurne biedt een toelage ‘Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding’ voor kleuter- en lagere scholen aan. Met deze toelage kunnen scholen initiatieven opzetten rond armoedebestrijding en welzijn, gezondheidspromotie en ouderbetrokkenheid.

Praktisch

Het district voorziet elk schooljaar per leerling die in Deurne naar school gaat, een toelage van 2,70 euro. Een school kan een maximale toelage ontvangen gelijk aan het totaal aantal leerlingen van de school, vermenigvuldigd met 2,70 euro. Deze toelage kan voor één of meerdere initiatieven worden aangewend.

Toelagereglement en een aanvraagformulier

Onderaan deze pagina vindt u het toelagereglement en het aanvraagformulier.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be