Trap station St-Mariaburg afgesloten
Geef uw papier en karton een veilige thuis
Buurman brengt rock naar het Veltwijckpark
Werken Veltwijcklaan

De Veltwijcklaan is onderbroken ter hoogte van het kruispunt met Jozef Ickxstraat en Marcel De Backerstraat van 6 juni tot en met 20 juli.