Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Robbe Van Laer

Meerjarenplan district Ekeren

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. Nieuw is dat het jaarlijkse budget voortaan is opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer. De jaarlijkse autorisatie van de kredieten is geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan.  Eind 2019 keurde de districtsraad het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het meerjarenplan bestaat altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn twee soorten budgetten van toepassing:

•    Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en kosten die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking.

•    Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals de heraanleg en onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

Elk jaar wordt deze raming één, soms twee keer gewijzigd gedurende het jaar. Deze aanpassing van het meerjarenplan wordt op dat moment gepubliceerd.

Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om deze uitgaven te financieren.

Meer info

secretariaat district Ekeren
Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
tel. 03 338 29 12
district.ekeren@antwerpen.be

Overzicht documenten van het meerjarenplan

Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde documenten die betrekking hebben op het meerjarenplan van het district Ekeren. Ze zijn chronologisch geschikt van recent naar oud. 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016