Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Robbe Van Laer

Burgerbegroting | veel gestelde vragen

Je hebt ongetwijfeld enkele vragen bij het lezen over de burgerbegroting. We lijsten hier de meest voorkomende vragen voor je op. Heb je nog een andere vraag? Stel ze gerust via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wie mag er ideeën indienen?

Als je al op 1 januari in Ekeren woonde en ten minste 16 jaar oud was, mag je tegen 6 juni (van dat jaar) je idee indienen.

Waarom mag je geen idee indienen als je niet in Ekeren woont of nog geen 16 jaar oud bent?

Het districtscollege stelde tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies van najaar 2019 aan de Ekerenaar een aantal vragen over hoe zij de Ekerse burgerbegroting zagen. Verschillende opties waren mogelijk. De meerderheid van aanwezige Ekerenaars stemde voor de voorwaarden dat je in Ekeren moet wonen en minimum 16 jaar zijn.

Wat als ik nog geen 16 jaar ben of niet in Ekeren woon maar toch een goed idee heb voor Ekeren?

Je kan je idee nog altijd bezorgen aan wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be los van de Ekerse burgerbegroting. Misschien neemt het districtsbestuur je idee op in zijn meerjarenplanning.

Of je kan het idee laten indienen door iemand die wel in Ekeren woont en ouder is dan 16 jaar.

Wie mag er stemmen?

Als je al op 1 april in Ekeren woonde en ten minste 16 jaar oud was, mag je stemmen op de ingediende voorstellen. In 2021 gebeurde de stemming met een automatische controle op rijksregisternummer.

Wat moet ik zeker meegeven als ik een idee indien?

Om een aantal controles te kunnen doen, hebben we zeker de volgende informatie nodig:

 • je volledige naam, adres en leeftijd;
 • je idee zelf. Denk daarbij ook aan hoeveel je denkt dat je idee zal kosten en hoe je idee de Ekerenaar of Ekeren ten goede komt.

Hoe en waar kan ik stemmen?

Het district organiseert een digitale voorstelling en stemming van alle ingediende ideeën die aan de voorwaarden voldoen (op deze website).

Mag ik reclame maken voor mijn idee?

Ja dat mag. Je krijgt sowieso een pagina op deze website om je idee voor te stellen. Als je daarnaast ook extra promotie-acties wil opzetten om meer buren voor je idee te doen stemmen, mag dat (binnen de stedelijke regels).

Welke ideeën worden uitgevoerd?

Na de stemming maken we een rangschikking op van alle ingediende ideeën met het aantal stemmen dat ze kregen. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Als er dan nog budget over is, kunnen we ook het idee met de 2de meeste stemmen uitvoeren en zo verder tot er te weinig of geen budget meer over is.

Bijvoorbeeld:

 • Het idee met meeste stemmen kost 6 000 euro. Dat voeren we uit.
  De rest van budget is dan 10 000 - 6 000 = 4 000 euro.
 • Het idee met de 2de meeste stemmen kost 3 000 euro. Ook dat voeren we ook uit. De rest van budget is dan 4 000 - 3 000 = 1 000 euro.
 • Het idee met de 3de meeste stemmen kost 7 500 euro. Dat voeren we niet uit, we hebben immers nog maar 1 000 euro.
 • De resterende 1 000 euro dragen we over naar het budget van het volgende jaar. Het startbudget voor dat jaar is dan 10 000 + 1 000 = 11 000 euro

Als mijn idee dit jaar niet genoeg stemmen heeft gehaald om gerealiseerd te worden, mag ik dat dan volgend jaar opnieuw indienen?

Ja dat mag, zo lang je aan de voorwaarden blijft voldoen.

Wat is het verschil tussen de burgerbegroting van het district Antwerpen en die van het district Ekeren?

De burgerbegroting in het district Antwerpen bestaat al sinds 2014 en verloopt anders. Daar beslissen de inwoners ieder jaar in gesprek met elkaar eerst voor welke thema’s voorstellen kunnen ingediend worden. Dan verdelen de bewoners het beschikbare budget (10% van het districtsbudget) over de gekozen thema’s. Pas daarna kunnen er voorstellen ingediend worden en volgt een stemming.

In Ekeren zetten we nu onze eerste stappen om de inwoners volledig zelf te laten beslissen over een deel van het districtsbudget: jaarlijks 10 000 euro. Het bepalen van thema’s en budget per thema doen we niet in Ekeren.

Hebben jullie voorbeelden wat er wel en wat er niet voldoet aan de voorwaarden?

Op basis van de ingediende voorstellen van 2021 kunnen we een aantal voorbeelden geven van voorstellen die voldoen en die niet voldoen aan de voorwaarden.

Voorbeelden van voorstellen die wel voldoen: picknicktafels, rolstoelvriendelijk belevingspad in een park, een drinkwaterfontein, aanplanten bloemenweide, buitenfitness, buitenpingpongtafel, ...

Voorbeelden van zaken die niet voldoen aan de voorwaarden:

 • past niet in de bevoegdheden van het district: geluidsschermen langs A12 (Vlaams gewest), extra bank in natuurdomein Oude Landen (Natuurpunt), Velo-sttaions (stad Antwerpen), ...
 • past niet in het beschikbare budget: heraanleg voetpad volledige straat, opfrissing speeltuin, tennisveld in Hagelkruispark, ...
 • staat al in de planning van het district of is in tegenspraak met de plannen van het district: stopplaatsen kampeerwagens, streetart in de fietstunnel, hondenloopzone in een park, ...
 • reeds een subsidiereglement van kracht: jaarlijks concert, plantenbeurs, boekenmarkt, ...

Waarom enkel digitaal?

Uit de evaluatie van de eerste editie van de burgerbegroting in 2021 is gebleken dat zo goed als alle indieners over een e-mailadres beschikten en hun voorstel dus ook digitaal hadden kunnen indienen. Het overgrote deel van de ingediende voorstellen werd ook digitaal ingediend.
Op de fysieke tentoonstellingsmarkt hebben we zeer weinig bezoekers gehad, te weinig in relatie tot de tijd en energie die de organisatie van een fysieke markt met zich meebrengt.

Bewoners die niet beschikken over internet kunnen steeds terecht bij bibliotheek Driehoek in de Driehoekstraat om daar een voorstel in te dienen, de voorstellen te raadplegen en ook om te stemmen.

Het kader van de burgerbegroting voorziet echter nog steeds dat je ook een voorstel op papier kan indienen. Dat kan ook nu nog door het voorstel op papier op te sturen naar wijkoverleg Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren. Let er wel op dat de brief ons bereikt ten laatste op 6 juni (= Pinkstermaandag).