Contacteer stad Antwerpen

Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders

Het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders bezit een grote verzameling over de verdwenen polderdorpen. Het centrum heeft zijn vaste stek in de zijvleugel van kasteel Veltwijck en heeft ook een eigen website. 

Schatten van Ekeren

De website Schatten van Ekeren bevat (uiteraard) een schat aan informatie over het Ekeren van vroeger en de (verdwenen) polderdorpen. Surf naar www.schattenvanekeren.be en ontdek de rijke geschiedenis van o.a. ons district.

Meer info

Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders
Kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
noorderpolders@antwerpen.be

Enkel geopend op afspraak via noorderpolders@antwerpen.be.