Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Een applaudiserend publiek.Getty Images

Ekerse Cultuurprijzen

De Ekerse cultuurprijzen zetten mensen in de bloemetjes die iets bijzonders deden voor cultuur in Ekeren en die initiatieven namen om mensen bij elkaar te brengen. 

Het district reikt drie cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, promoten én waarderen. De cultuurprijzen hebben betrekking op een culturele activiteit of culturele verdienste in de meest brede zin van het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Drie categorieën

  • De carrièreprijs wordt uitgereikt aan iemand die door jarenlange inzet en engagement een verschil heeft gemaakt op Ekers cultuurvlak. Deze persoon hoeft niet in Ekeren te wonen.
     
  • De blikvanger prijst een persoon of vereniging die door een bijzondere prestatie zichzelf én Ekeren op een positieve wijze in de kijker heeft gezet.
     
  • De trofee in de categorie beloftevol talent gaat naar een Ekerenaar of Ekerse vereniging die een opvallende start maakte op cultureel vlak.

Nieuwe editie

De Ekerse Cultuurprijzen worden tweejaarlijks uitgereikt. Wanneer er een nieuwe editie plaatsvindt, lees je dat in onze nieuwssectie. 

Reglement

Het reglement kan je binnenkort hier nalezen.