Contacteer stad Antwerpen

Financiële ondersteuning voor vorming Ekerse jongeren

Het district Ekeren biedt jongeren die een cursus jeugdwerk willen volgen financiële ondersteuning. Op die manier wil het district de kwaliteit van het lokale jeugdwerk verbeteren.

Wil je een cursus volgen om vrijwilliger te kunnen worden in het jeugdwerk? Of ben je al leider bij een jeugdvereniging maar wil je extra kwaliteiten ontwikkelen? Wil je meer inhoud in je activiteiten steken, je ploeg beter laten samenwerken of gesprekken aangaan met tieners over moeilijkere onderwerpen? 
Dan kan een financiële ondersteuning voor vorming jou een duwtje in de rug geven.

Een financiële ondersteuning voor vorming kan worden toegekend aan jongeren die een cursus jeugdwerk volgen. Deze cursus dient om jongeren op te leiden tot vrijetijdsbegeleiders (leiders, leidsters, monitoren of animatoren) van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen nieuwe begeleiders opgeleid worden, of kan de bestaande kwaliteit van een erkende jeugdvereniging verbeteren. Met het attest van je opleiding kan je dan terecht bij jeugddiensten, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen of vakantieorganisaties in Antwerpen.

Wie kan een financiële ondersteuning voor vorming voor jongeren aanvragen?

  • jonge inwoners van Ekeren (van 15 tot 30 jaar)
  • verenigingen die door de stad Antwerpen erken zijn als jeugdwerk kunnen deze subsidie voor hun leden, deelnemers of begeleiders aanvragen als zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.

Welke cursussen worden terugbetaald?

Het district verleent een financiële ondersteuning voor cursussen jeugdwerk die georganiseerd worden door landelijk erkend jeugdwerk.

Hoe vraag je een financiële ondersteuning aan?

Dien je aanvraag online in via de verenigingendatabank.

Reglement

Lees alle info over de doelgroep, voorwaarden, procedure, ... in het reglement dat je onderaan kan downloaden. Je vindt de info over de financiële ondersteuning voor vorming onder hoofdstuk 5.

Meer info

Jeugdcentrum 't Velt
Veltwijcklaan 19
tel. 03 334 48 71
jeugdcentrum.tvelt@antwerpen.be

Voor elke vorm van ondersteuning gelden een aantal algemene basisvoorwaarden.
Je kan deze hier nalezen.