Contacteer stad Antwerpen

Wandelbrug Canadezenpleindistrict Ekeren

Canadezenplein

Het Canadezenplein is een mooie combinatie van cultuur, historiek, intensief en extensief beheerd grasland. Het samenspel van diverse kleuren, hoogtes en bloeitijdstippen creëert bijna een heel jaar rond een prachtige aanblik.

Geschiedenis

Op 4 oktober 1944 verlieten de laatste Duitse soldaten het grondgebied van Ekeren en trokken o.a. Canadese eenheden via de De Beukelaerlaan Ekeren binnen. Het districtsbestuur herdacht deze mijlpaal op 4 oktober 2019 met de omdoping van het grasplein naar ‘Canadezenplein’ als eerbetoon. Er kwam tevens een gerestaureerde Howitzer kanon op een sokkel, een houten wandelpad dat het monument makkelijk bereikbaar maakt en een zitbank om tot rust te komen.

Met de inhuldiging werd er rond het monument opnieuw een grotere zone omgevormd naar intensief grasland, zodat het monument steeds prominent en zichtbaar aanwezig is.

Graslandbeheer

In 2010 startte de groendienst van Ekeren met het omvormen van dit driehoekige grasplein van intensief naar extensief graslandbeheer, in combinatie met een zuiverheidsboord aan de buitenzijde van het plein. Deze zuiverheidsboord laat passanten zien dat er wel degelijk een beheer gevoerd wordt met dit grasland en zorgt tevens dat er geen beplanting over de rijbaan hangt. Binnen de zuiverheidsboord krijgt de natuur vrij spel en tracht de groendienst met maaien en verschralen op de juiste tijdstippen, een ecologisch waardevol grasland te creëren met diverse bloeirijke soorten zoals de look-zonder-look, echte koekoeksbloem en fluitenkruid.

Bovendien genieten de bestaande, oude kastanjebomen ook mee van het extensieve beheer. Omdat er niet meer wekelijks over hun wortels gereden wordt met de zitmaaier, komt dit de gezondheid van het wortelgestel en de boom in het algemeen ten goede. Zij vertonen minder stressreactie op het maaien en komen beter tot hun recht.

Praktische info

Oppervlakte: 2.100 m² ruw gras + 2.000 m² intensief gras en zuiverheidsboord

Het gerestaureerde Howizer kanon met bankje erom heen.district Ekeren
Het gerestaureerde Howizer kanon in volle glorie.