Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Jonathan Ramael
Canadezenpleindistrict Ekeren

Ekerse projecten in de prijzen tijdens Groene Awards

Het district Ekeren viel meermaals in de prijzen tijdens de Groene Awards 2020, uitgereikt door VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen). In de categorie ‘landschapspark’ werden we 5de laureaat met het Rozemaaipark. In de categorie ‘buurtpark’ haalde het Canadezenplein de vierde prijs. Verder ontvingen we twee labels, een bijensymbool en naar goede gewoonte de bloemensymbolen.

Ons district werd vijfde laureaat in de categorie Landschapspark met het Rozemaaipark, een project in samenwerking met de stad Antwerpen, en vierde laureaat met het Canadezenplein in de categorie Buurtpark.

Rozemaaipark

Het Rozemaaipark is een nieuw landschapspark van 16ha. Langs een beekvallei is het voormalige bos veranderd in een park met volkstuintjes, speeltuintjes, picknickplaatsen … Ook is er meer plaats voor natuur. Voetgangers hebben er een groot netwerk van paden ter beschikking en ook het fietspadennetwerk werd uitgebreid. Je vindt uitgebreide informatie over het park op www.antwerpenmorgen.be.

Canadezenplein

Het Canadezenplein is een combinatie van cultuur, historiek, intensief en extensief beheerd grasland. Het plein werd zo door het district benoemd als eerbetoon aan de Canadese eenheden uit WO II en kreeg een monument. Het driehoekige grasplein wordt onderhouden door extensief graslandbeheer. Aan de buitenzijde van het plein is er een zuiverheidsboord die wel intensiever gemaaid wordt zodat er geen beplanting over de rijbaan hangt. Binnen deze zuiverheidsboord krijgt de natuur vrij spel en tracht de groendienst met maaien en verschralen op de juiste tijdstippen, een ecologisch waardevol grasland te creëren met diverse bloeirijke soorten zoals de look-zonder-look, echte koekoeksbloem en fluitenkruid. 

Op de rest van het plein krijgt de natuur vrij spel om een ecologisch waardevol grasland te creëren. Het extensieve beheer met minder maaien komt ook de gezondheid van de wortels van de kastanjebomen ten goede.

Labels 'waterproof' en 'zonder is gezonder'

Het Rozemaaipark met de Donkse beek in Ekeren heeft ook het label ‘Zonder is gezonder’ behaald. Daanaast kreeg het ook het label 'Waterproof' voor groenprojecten die inspireren op vlak van duurzaam waterbeheer. Het park huisvest een beekvormige vijver waarin dammen geplaatst werden met errond nieuwe bomen en waterpoelen. Het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk stroomt voortaan in greppels af tot in de beek zodat het maximaal gebufferd wordt en kan infiltreren. In een tweede fase wordt de aansluiting gemaakt tussen deze beek en de oorspronkelijke Donkse beek die verder door Ekeren meandert.

Bijen- en bloemensymbolen

In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ beloont VVOG, in samenwerking met het Departement Omgeving, de gemeenten die in 2020 bijenvriendelijke initiatieven hebben opgezet. Ekeren ontving 1 bijensymbool.

Ook deelden VVOG en VLAM bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2020. Daar behaalde ons district de maximumscore van 3 bloemensymbolen.

inrichting Canadezenplein
Canadezenplein
district Ekeren1|6
Bijenhotels
Bijenhotels
Natuurpunt1|6
groen aan de Sint-Lambertuskerk
Kerkomgeving
district Ekeren1|6
Rozemaaipark
Rozemaaipark
Frederik Beyens1|6
Natuurpracht in het Rozemaaipark
Rozemaaipark
Frederik Beyens1|6
Stapstenen in het Rozemaaipark
Rozemaaipark
Frederik Beyens1|6