Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Definitief ontwerpdistrict Ekeren

Schoutlaan | herinrichting speelterrein

Het speelterrein in de Schoutlaan werd grondig vernieuwd.

Nieuwe indeling

Het nieuwe speelterrein heeft aparte zones per leeftijdscategorie. Zo is er een zone voor 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en een zone voor vrij spel voor alle leeftijden. De bestaande mini-pitch (voetbal) bleef behouden.

We gebruiken het volledige speelplein beter. De greppel is breder geworden en kreeg minder steile oevers. De haag die voor de greppel stond, is daardoor verdwenen en de greppel is nu een spelelement.

Voortraject

In 2017 startte het district een project op voor de herinrichting van het speelterrein in de Schoutlaan. Via OOR gebeurde een bevraging bij de kinderen en jongeren in de buurt en in de nabij gelegen scholen. Op 26 juni 2017 kon iedereen uit de buurt en van de scholen kennis maken met het concept tijdens een inspraakmoment op het speelterrein. Opmerkingen en suggesties werden meegenomen richting het bestek. De opdracht werd uitgeschreven met een zogenaamde 'design & build'. Daarbij moet een aannemer ook een concreet ontwerp voorstellen waarna ze het mogen bouwen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.