Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Zicht tijdens één van de avonden, de welkom-balie en in de achtergond mensen die aan de thema's staandistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | Centrale thema’s

Tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 vroegen we alle aanwezigen hun mening te geven over 3 centrale thema’s: burgerbegroting, heraanleg stationsomgeving Ekeren en de Ekerse Putten. In dit artikel geven we de belangrijkste resultaten mee.

Inleiding

Bij ieder thema was de vraagstelling verschillend. Bij de burgerbegroting vroegen we om een aantal vragen te beantwoorden. Voor de stationsomgeving mocht iedereen maximaal 3 prioriteiten meegeven. En bij de Ekerse Putten polsten we naar bekendheid en gebruik op dit moment en verwachtingen naar de toekomst toe.

Niet iedere aanwezige antwoordde op alle vragen. En ook niet iedere Ekerenaar kwam langs tijdens één van de avonden. De resultaten geven daardoor een beperkte indicatie, al blijven ze zeker nuttig en gaan we hiermee verder aan de slag.

Burgerbegroting

Met een burgerbegroting krijgt de Ekerenaar de mogelijkheid om zelf voorstellen in te dienen en die te realiseren met geld van het district. Het districtsbestuur zet een stapje terug en laat de inwoners beslissen. Daarvoor legt het districtsbestuur een kader vast. Tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies vroegen we naar input voor dat kader.

1. Wat is volgens jou de minimumleeftijd voor het indienen van een voorstel?

Taartdiagram met resultaat. minimum 18 jaar: 16; minimum 16 jaar: 22; minimum 13 jaar: 13district Ekeren

2. Wil je een project dat je zelf indient, ook zelf kunnen uitvoeren?

Taartdiagram met resultaat: neen: 16; ja: 25district Ekeren

3. Als je een voorstel wil indienen, moet je ...

Taardiagram resultaat: lid zijn van een Ekerse vereniging: 9; In Ekeren werken: 10; In Ekeren wonen: 58district Ekeren

4. Wat doen we met het beschikbare budget?

Taartdiagram resultaat: Aan meerdere projecten tot het geld op is: 41; Enkel aan het meest populaire: 0district Ekeren

5. Hoe wil je meebeslissen over het meest populaire project?

Taartdiagram resultaat: Enkel via ekeren.be: 17; enkel op een tentoonstellingsmarkt: 6; mengvorm: 33district Ekeren

Heraanleg stationsomgeving Ekeren

Ekeren heeft twee stations: het station van St.-Mariaburg en het station Ekeren. Voor het station van Ekeren voorziet het districtsbestuur, in samenwerking met de stad, de provincie en NMBS, een heraanleg van de omgeving. Als eerste stap in het ontwerpproces mocht de Ekerenaar zijn/haar prioriteiten meegeven.

2 taartdiagrammen met resultaten: eerste diagram: gegroepeerde busperrons dichter bij het station: 16; meer uitzicht plein (straat en parking door elkaar): 1; uitbreiding parking wagens: 22; parkeren in woonstratenbeperken (in tijd): 12; bomen: 18; uitbreiding aantal deelwagens: 4; uitbreiding fietsenstalling totaal: 47; tweede diagram over type fietsenstalling: overdekt: 27; afgesloten: 15; open: 4district Ekeren

Masterplan Ekerse Putten (Muisbroek en Bospolder)

De Ekerse putten is een groen gebied dat nog maar net bij het district Ekeren is gekomen. Het districtsbestuur wil hiermee aan de slag al hebben we ook de stad nodig voor de uitvoering. De mogelijkheden zijn beperkt, een deel is immers natuurgebied. De bevraging tijdens Maak Ekeren Mee zal dienst doen als input vanuit de Ekerenaar richting het opstellen van een ‘masterplan’. Een plan voor een langere periode dat weergeeft waar we naartoe willen met dit groene gebied.

1. Hoe ga je naar de Ekerse Putten?

Taartdiagram resultaat: Met de wagen: 13; Te voet: 36; Met de fiets of bromfiets: 35district Ekeren

2. Waarvoor ga jij op dit moment naar de Ekerse Putten?

Taartdiagram resultaat: Fietsen (zowel aan de Putten als op weg naar andere locatie): 16; Vrijwilligerswerk: 1; Tuinieren: 1; Natuurobservatie: 18; Duiken: 9; Zwemmen: 5; Sporten: 11; Vissen: 0; De hond uitlaten: 4; Wanelen: 49district Ekeren

3. Wat wil je er nog meer?

Taartdiagram resultaten: Horeca: 8; Andere waterrecreatie: 1; Fietsen op degelijke fietsverbinding tussen Ekeren en haven: 10; Vissen: 1; Meer spelaanleiding: 0; Kamperen: 3; Beter toegankelijk: 2; openluchtzwemmen: 18district Ekeren

Resultaat

Alle resultaten worden meegenomen als input in de specifieke projecten. Niet alles kan want in projecten moeten we steeds met allerlei factoren rekening houden. De verschillende diensten die de projecten verder uitwerken, gaan wel aan de slag met deze resultaten. Wanneer er concrete stappen worden gezet in de projecten, kan je dat volgen op ekeren.be.