Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Foto van het cultuurcentrum Hof De BistSepp van Dun

Maak Ekeren Mee | idee: cultuur

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond cultuur.

Jullie ideeën

We kregen enkele ideeën binnen rond het cultuurcentrum in Hof De Bist (252 cc) en het culturele aanbod, maar ook een idee over de Bistkapel.

Wat hebben we ermee gedaan?

252 cc

We kregen een aantal ideeën rond het cultuurcentrum en zijn programmatie:

  • een echt cc, dat meer en langer open is voor tentoonstellingen;
  • een degelijk cultureel centrum;
  • een goed cultureel centrum;
  • culturele aanbiedingen meer promoten in Rozemaai, zeker toneel.

In het bestuursakkoord werd reeds opgenomen dat het voor het districtsbestuur een absolute prioriteit is om een degelijke en voldoende grote polyvalente zaal te bouwen, die kan gebruikt worden door het cultuurcentrum en het district en ook door verenigingen en scholen. Eventueel een zaal die in samenwerking met de academie tot stand kan komen. Het bouwen van nieuwe infrastructuur is echter een stedelijke bevoegdheid.

In het bestuursakkoord werd ook opgenomen dat, nu het cultuurcentrum 10 jaar bestaat, het tijd is voor een grondige evaluatie. De ideeën die geopperd werden tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies zullen daarin meegenomen worden. Het cultuurcentrum is tijdens tentoonstellingen echter al open van dinsdag t.e.m. zaterdag. Cultuurparticipatie, ook voor Rozemaai, is een belangrijke opdracht voor een cultuurcentrum en wordt dan ook mee opgenomen in het actieplan van het 252 cc.

Bistkapel

De Bistkapel, of voluit Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Bist, op de Veltwijcklaan is bewaard als bouwkundig erfgoed. Meer info over de kapel op de website van de inventaris van erfgoedobjecten vind je via deze link. De kapel werd geschonken aan de stad Antwerpen. Het district Ekeren zorgde samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen voor de restauratie. De buitenkant is reeds gebeurd, in het najaar 2020 volgt de binnenkant.

Het idee voor de kapel was een vraag om de kapel terug meer open te stellen. Het district kan dit zelf niet structureel organiseren, enkel occasionele openingen zijn mogelijk. Er is echter een aanbod van een bewoner om de kapel regelmatiger open te stellen. Van zodra alle werken zijn afgerond, kan dit opgestart worden.

Resultaat

Het districtsbestuur is blij met de ideeën rond een echt cultuurcentrum. Die ideeën sluiten immers aan bij het bestuursakkoord. Ideeën rond programmatie, langere openingsuren en meer promotie worden meegenomen in de werking van het cultuurcentrum.

Het district bekijkt hoe het praktisch kan georganiseerd worden dat de Bistkapel meer kan open gesteld worden.