Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Hier is de 30 de max met daaronder hartvromige ballon met zone 30 verkeersbord opdistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee – idee | Handhaving zone 30

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond handhaving van de maximum snelheid, vooral zone 30, in Ekeren.

Jullie ideeën

Verschillende Ekerenaars stuurden een idee in rond snelheidscontroles en handhaving van zone 30 en zone 50. Soms was dat idee algemeen geformuleerd, soms met een specifieke locatie erbij.

Wat hebben we ermee gedaan?

Snelheidscontroles en handhaving zijn taken voor de politie. Het aansturen van de politie is een bevoegdheid van de stad, niet van de districten. Snelheid in het verkeer is al langer een prioritair verkeersthema voor de politie en opgenomen in het verkeersveiligheidsplan. Zij voeren reeds een heleboel snelheidscontroles uit, ook in Ekeren. Meer informatie over het verkeersveiligheidsplan vind je op de website van de politie.

Omdat de politie niet altijd overal kan zijn, neemt het district Ekeren ook andere maatregelen binnen de bevoegdheden die het district wel heeft. Zo heeft het 3 mobiele snelheidsinformatieborden (SIB). Voor de inzet van die SIB wordt een planning opgesteld op basis van meldingen van bewoners. Ze staan steeds 1 maand op 1 plaats. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat het effect van een SIB na verloop van tijd verdwijnt. Door ze steeds ergens anders in te zetten, behouden ze hun effect en zijn alle Ekerse straten na een tijd wel eens aan de beurt geweest.

Naar aanleiding van meldingen van bewoners laat het district ook metingen uitvoeren. Zo kunnen we objectief vaststellen hoe groot het probleem is en of extra maatregelen nodig zijn.

Bij de heraanleg van straten wordt de maximum snelheid meegenomen in het ontwerp. Zo kunnen we door een andere aanleg de gemiddelde snelheid naar beneden krijgen. Verschillende mogelijkheden worden steeds bekeken: versmallen van de rijbaanbreedte, planten van bomen om een poortgevoel te creëren wat de snelheid doet verlagen, asverschuivingen in de rijbaan, verkeersplateaus, rijbaankussens, …

In samenwerking met de stad worden ook andere acties gevoerd: extra aanduidingen schoolomgeving zowel met vlaggen als met markeringen op de rijbaan. Extra markeringen ‘zone 30’ in de zones zelf volgens het principe: als je 30 sec tegen 30 km/u in een zone 30 rijdt, moet je een herhaling van de signalisatie tegenkomen. Vanaf 18 februari 2020 voert de stad samen met het district ook een extra sensibiliseringscampagne ‘Hier is 30 de max!’. Bewoners kunnen zelf affiches afdrukken en in hun straat omhoog hangen.

Resultaat

Bijna heel de stad inclusief de districten is zone 30. Enkel op grotere verkeersassen mag nog sneller gereden worden. Er gebeurt al heel wat om alle weggebruikers die zone 30 te laten respecteren. Stad en district beseffen dat handhaving daar ook bij hoort maar de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. Sinds kort kunnen snelheidsovertredingen in een zone 30 ook beboet worden via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Het stadsbestuur zal die nieuwe regeling uitrollen in heel de stad.