Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Een dame hangt een bordje 'open' op achter een etalagedistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: lokale economie & middenstand

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond lokale economie.

Jullie ideeën

We kregen enkele ideeën binnen rond middenstand en lokale economie. Voor zo goed als alle ideeën ligt het initiatief echter bij de ondernemers zelf.

Wat hebben we ermee gedaan?

De ideeën die we binnen kregen, waren vrij divers:

  • Meer variatie in aanbod winkels en horeca.
  • Meer winkels buiten alleen Carrefour, krantenwinkel, bakker en buurthuis.
  • Meer café’s en buurthuizen.
  • Lokale duurzame economie stimuleren.
  • Gezelliger centrum met horeca en winkeltjes (verbetering laatste jaren zijn goed).
  • Iets waarvoor mensen naar Ekeren willen komen (authentieke winkeltjes, een horecazaak met terras op Kristus-Koningplein, (weekend)bar in Veltwijckpark zoals de zomerbar maar dan een heel jaar door).
  • Alle winkels zelfde openingsuren en zelfde sluitingsdag, dit is duidelijke voor de klanten, maakt het centrum attractiever voor lokaal winkelen.
  • Meer lokale ecologische duurzame economie.
  • Een winkel tussen Luchtbal en Rozemaai, dichterbij is makkelijker.

De ideeën liggen in lijn van het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2024. Dat vermeldt o.a. het promoten van Ekeren als aantrekkelijk gebied voor dagelijkse boodschappen en het actief ondersteunen van handel en horeca. Maar ook werken aan een kernversterkend beleid waarbij leegstand wordt bestreden. De beide handelaarsverenigingen in Ekeren kunnen rekenen op onze steun.

Het district investeerde al heel wat middelen in de heraanleg van het centrum en bv. ook in nieuwe eindejaarsverlichting. Samen met andere maatregelen hopen we zo ondernemers te verleiden om hun zaak op te starten in Ekeren.

Resultaat

Het districtsbestuur is blij met de ideeën rond lokale economie en middenstand die aansluiten bij wat er in het bestuursakkoord werd opgenomen. We proberen ervoor te zorgen dat ondernemers in Ekeren willen ondernemen.

De realisatie van de ideeën zelf kunnen we als district niet opnemen, dat initiatief ligt vooral bij de ondernemers zelf.