Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Zicht op de Prinshoeveweg net na heraanleg, op de voorgrondstaat nog een pak straatstenendistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: openbaar domein

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond openbaar domein.

Jullie ideeën

We kregen veel ideeën binnen rond het openbaar domein in het district. De ideeën waren ook zeer divers en soms tegengesteld aan elkaar. Het is daarom niet mogelijk om op elke specifiek idee in te gaan. Al gaat er geen enkel idee verloren.

Wat hebben we ermee gedaan?

Ideeën rond heraanleg

Een aantal ideeën rond heraanleg vonden inspiratie in het masterplan Ekeren Centrum (volledig uitvoeren, specifiek rond kerkomgeving en brug Transcontinentaalweg). Een masterplan wordt opgesteld als een langetermijnvisie. Het masterplan is ondertussen goedgekeurd. Wat betekent dat iedere vorm van heraanleg binnen dat masterplan moet passen en dat de specifieke projecten uit het masterplan stelselmatig zullen uitgevoerd worden. Zo werd in het voorjaar 2020 het project rond de kerkomgeving opgestart.

Andere ideeën gingen over een specifieke straat of situatie. Een project openbaar domein vergt wel wat voorbereiding en middelen. Het is daarom niet altijd mogelijk om een extra project op te nemen in de meerjarenplanning. We kregen suggesties over Schoonbroek, Klein Heiken, Schriek, Korte Bist en Willy Staeslei die we niet (volledig) kunnen realiseren in deze legislatuur. Al komt er in Schoonbroek wel nieuwe fietsinfrastructuur. En zullen ook de andere ideeën in detail bekeken worden of we met kleine aanpassingen de situatie niet kunnen verbeteren.

Andere projecten zijn al opgestart en lopen. De ideeën die tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies werden geopperd over deze projecten nemen we daarin mee. Het gaat om een aantal ideeën rond:

  • Kapelsesteenweg, heraanleg is voorzien in deze legislatuur;
  • in- en uitrit parking KSK Donk, is voorzien in het project van het buurtpark dat gelinkt is aan het project van de nieuwe spoorkruising;
  • kruispunt Leugenberg en brug, dat kruispunt zal verdwijnen omdat de brug zal verdwijnen, project van het Vlaams gewest gelinkt aan het project van de nieuwe spoorkruising;
  • nieuwe asfalt voor de De Beukelaerlaan werd ondertussen uitgevoerd.

Verkeersremmers

Iedereen kent wel de verschillende verkeersremmers die we op het openbaar domein kunnen aanleggen: verhoogde kruispunten, verkeersrdempels en –plateaus, rijbaankussens, asverschuivingen al dan niet met bloembakken of versmallingen.

Er zijn ideeën geopperd om bepaalde verkeersremmers aan te leggen op een specifieke locatie. Al zijn er ook ideeën om verkeersremmers weg te halen zowel voor specifieke situaties als in het algemeen.

Sommige Ekerenaars zijn dus voor andere eerder tegen. Ieder idee wordt in detail bekeken op haalbaarheid.

Onderhoud

We kregen ook een aantal ideeën rond onderhoud van voetpaden, asfalt of markeringen. Alle specifieke locaties zullen zeker bekeken worden of een dringende herstelling nodig is. Voor specifieke problemen kan je ook steeds een melding ingeven op antwerpen.be (https://meldingen.antwerpen.be/).

We geven wel mee dat er ieder jaar een vast bedrag wordt voorzien voor onderhoud. Er is een objectieve ranglijst van alle straten en voetpaden van slecht naar goed. Die lijst wordt gehanteerd bij het bepalen van welk voetpad of rijbaan we eerst aanpakken.

Geluid

Twee ideeën rond het plaatsen van geluidsschermen: enerzijds tussen de A12 en de wijk Schoonbroek en anderzijds tussen de Ekersesteenweg en de wijk Rozemaai. Het Vlaams gewest is al een tijd van plan om de geluidsschermen die er nu reeds staan langs de A12 te verlengen met 715 meter. Langs de Ekersesteenweg is met de aanleg van het fietspad de groene buffer verdwenen. We bekijken wat er mogelijk is. Ingrepen op het vlak van beperken geluidshinder zijn echter eerder een bevoegdheid van het Vlaams gewest.

Straatmeubilair

Een aantal ideeën handelen over straatmeubilair: zitbanken, verlichtingspalen, vuilbakken, verkeersspiegel, …

Ook hier een tegenstelling: we kregen zowel ideeën voor meer vuilbakken als voor het weghalen van vuilbakken. Weghalen is op dit moment niet aan de orde.

Waar we zitbanken kunnen plaatsen, doen we dat ook. Vaak binnen een groter project openbaar domein. Zo werd onlangs beslist, in overleg met de seniorenraad om op Bist een aantal banken te plaatsen. We verwachten die nog in 2020.

Spiegels worden in de stad Antwerpen niet meer geplaatst. Ze geven namelijk een verkeerd beeld en creëren daardoor net meer onveiligheid.

De openbare verlichting wordt stelselmatig vervangen door nieuwe LED-verlichting die wordt opgesteld volgens het lichtplan. Doel is meer en beter licht op de juiste plaats, minder lichtvervuiling en een goedkopere energiefactuur.

Eerder kleine aanpassingen

Er werden ideeën ingediend over een aantal locaties die we kunnen beschouwen als kleine projecten openbaar domein: het vernieuwen of veranderen van een oversteekplaats of kruispunt, het uitbreiden van parkeergelegenheid, een ‘afzetstrook’ aan het zwembad, het verlagen van boordstenen om oversteken te vergemakkelijken, ook enkele voorstellen rond vergroenen en ontharden, …

We bekijken verder in detail of er mogelijkheden zijn om voor een aantal van deze ideeën een kleiner project op te starten.

Algemene ideeën

Tot slot mochten we ook een aantal algemene ideeën ontvangen:

  • RUP Mariaburg (ruimtelijk uitvoeringsplan) versterken àHet RUP is reeds vrij strikt op wat er nog wel en niet kan. Al duurt het even eer je dat ook effectief merkt in het straatbeeld zelf.
  • Oude elementen zoals lantaarns en brievenbussen behouden. à Daar zijn we al van overtuigd. Openbare verlichting in de straten wordt wel vervangen door nieuwe en zuinigere LED-verlichting, maar in het Veltwijckpark werden de oude lantaarns een tijdje geleden reeds gerenoveerd. Bpost wilde ook de oude postbus aan het Veltwijckpark weghalen. Dat hebben we kunnen voorkomen.
  • Retourbemaling verplichten. à Dit is reeds het geval voor heel de stad Antwerpen. Het is wel zo dat in straten waar reeds een gescheiden riolering ligt (apart voor afvalwater en voor regenwater) het opgepompte water de riolering voor regenwater in mag. Enkele straten verder komt dat grondwater terug in de natuur terecht. Soms zijn de rioolbuizen ook infiltratiebuizen waardoor het opgepompte grondwater dat in de riool terecht komt door de rioolbuis terug de grond in kan. Sinds kort zijn proefprojecten opgestart om opgepompt grondwater ter beschikking te stellen van bewoners om bv. hun private tuinen te begieten. In Ekeren kan dit tijdens de heraanleg van de Prinshoeveweg die op 14 augustus 2020 is gestart.
  • Naambordjes plaatsen bij beken. à Dit kunnen we zeker bekijken wat er wel en niet haalbaar is.
  • Op het Canadezenplein ontbreekt een ahorn/esdoorn. à Ondertussen is reeds beslist dat er op het Canadezenplein een esdoorn zal geplant worden.
  • Boom voor verkeersbord in de Kloosterstraat. à De bomen in de Kloosterstraat zijn nog niet zo groot, al houden we dit in het oog zodat er geen problemen ontstaan.

Resultaat

Het districtsbestuur is blij met alle ideeën rond het openbaar domein al zijn sommige dan tegenstrijdig. Er waren veel ideeën en zeer uiteenlopend. Sommige zeer gedetailleerd, anderen dan weer zeer algemeen geformuleerd.

Aan sommige ideeën is ondertussen reeds gevolg gegeven en is het resultaat al te zien in het straatbeeld of zal het binnenkort te zien zijn. Andere ideeën over locaties waar we reeds een project hebben lopen, worden meegenomen binnen dat project. Waar we nog geen project hebben lopen, wordt bekeken of we met het idee aan de slag kunnen. Specifieke terugkoppeling geven we dan in de volgende Maak Ekeren Mee sessies.