Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Campagnebeeld van Maak Ekeren Mee met enkele gewone Ekerenaars met een blauw-gele burgemeesterssjerpdistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: participatie

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond participatie.

Jullie ideeën

We kregen 2 ideeën binnen rond participatie in het district Ekeren.

Wat hebben we ermee gedaan?

Huis-aan-huis-bezoeken

Doel van de huisbezoeken is om een wijk beter te leren kennen alsook de organisaties die er werkzaam zijn. Het idee werd geopperd tijdens de Maak Ekeren Mee-sessie in Rozemaai, één van de nieuwe Ekerse wijken.

Eén van de redenen om met de eerste Maak Ekeren Mee-sessies naar de wijken te trekken, was om het voor de wijkbewoners en voor de organisaties die in die wijk werkzaam zijn, makkelijker te maken om langs te komen en om ze beter te leren kennen. Echte huis-aan-huis-bezoeken vragen zeer veel tijd en energie en zijn daardoor praktisch niet haalbaar. We herhalen de Maak Ekeren Mee-sessies om de 2 jaar en bereiken op die manier toch heel veel Ekerenaars.

Veel communicatie rond bv. evenementen valt ook steeds in iedere brievenbus naast de digitale communicatie. Zo komen we dus ook in iedere huiskamer terecht.

Werkgroepen oprichten rond verschillende thema’s

Via de werkgroepen kunnen bewoners inspraak hebben en krijg je een breder draagvlak voor projecten.

In het district gebeurt al heel wat aan inspraak en participatie. Welke methode we wanneer gebruiken, staat gebundeld in de beleidsnota participatie, goedgekeurd door de districtsraad van september 2019. Ook de verwijzing naar een breder draagvlak vind je terug in de participatienota. Wil je de beleidsnota helemaal doornemen? Je vindt ze onderaan deze pagina. Er staan zeker methodieken in die dit idee al vorm geven.

Daarnaast starten we binnenkort ook met een burgerbegroting waar bewoners zelf projecten kunnen indienen. En in een tweede fase zelf kunnen beslissen welke ingediende projecten worden gerealiseerd.

Resultaat

Het districtsbestuur organiseert nu al heel wat inspraak en participatie. In deze legislatuur wordt dat nog verder uitgebreid. Wat we doen en welke methodieken we wanneer gebruiken, staat gebundeld in de beleidsnota participatie die je hieronder vindt. De geopperde ideeën zijn op een haalbare manier reeds opgenomen in de nota.